2006-2007 – Meervoudige Opdracht Pontsteiger, Amsterdam, Combinatie De Principaal/De Key, BB De Dijk (Rabo Bouwfonds/Ymere) en Delta Forte/Rochdale

Opdrachtgever
Combinatie De Principaal/De Key, BB De Dijk (Rabo Bouwfonds/Ymere) en Delta Forte/Rochdale
Partners
VOF Pontsteiger, Stadsdeel Westerpark, Buurtbewoners, Welstandscommissie
Doel
Realiseerbaar ontwerp met optimale prijs/kwaliteit verhouding, draagvlak van betrokken partijen voor het gekozen ontwerp, genereren van positieve publiciteit voor de (hernieuwde) aanpak en ambities van de Houthavens en keuze uit meerdere ontwerpen met verschillende ruimtelijke en architectonische oplossingen.
Opgave
Het ontwerp van één of meerdere markante gebouwen van hoge architectonische kwaliteit met minimaal 225 en maximaal 250 woningen met hoge woonkwaliteit en ca. 1.000 m2 publieksvoorzieningen, inclusief parkeergelegenheid voor deze woningen en voorzieningen. De stedenbouwkundige context en de locatie van het gebied als entree van de stad spelen een belangrijke rol. Aandacht wordt gevraagd voor de aansluiting op de steiger en het water. Rekening moet worden gehouden met een aanmeerplek voor de pont. Een belangrijk onderdeel is het ontwerp van een efficiënte bouwmethodiek en constructie.
Procedure
Meervoudige opdracht cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten
1e ronde ontwerp en maquette, 2e ronde n.v.t.
Doorlooptijd
6 maanden, uitschrijfdatum 23 oktober 2006, resultaat 27 april 2007
Deelnemers
Drie architectenbureaus, op uitnodiging (samenwerking met een constructieadviesbureau aanbevolen)
Inzendingen
3 inzendingen
Vergoedingen
€ 120.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen voor drie deelnemers
Winend plan
‘Waterpoort’, Arons & Gelauff
Andere plannen
‘Steigerhoofd’, Meyer & Van Schooten
Architectonics
Beoordelingscommissie
Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal (voorzitter, geen stemrecht)
Sjoerd Soeters, architect en supervisor van de Houthaven
Michael van Gessel, landschapsarchitect en supervisor Zuidelijke IJ-Oevers
Co Stor, projectmanager Houthaven, stadsdeel Westerpark
Ronald Huikeshoven, namens de opdrachtgever
i.a.v. Wijnand Looise (Delta Forte), toehoorder dbeoordelingscommissie
Secretaris
De Principaal: Rienk Postuma, senior projectontwikkelaar m.m.v. Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (reglement)
Participatie
Voorafgaand aan beoordeling: openbare presentatie van de ontwerpen door de architecten + openbare tentoonstelling, Bonte Zwaan, Houthaven
Publicatie ontwerpen op (toenmalige) website www.pontsteiger.nl.
Via tentoonstelling en website konden bezoekers hun mening geven over beide ontwerpen; 336 reacties, geanalyseerd door Stadsdeel Westerpark.
Voorkeur publiek: plan Waterpoort. Analyse en reacties voorafgaand aan beoordeling aan de commissie verstrekt.
Vervolg
Vervolgopdracht Arons & Gelauff
Oplevering 2018 in opdracht van De Nijs en Dura Vermeer
Bouwbudget
€ 1.650 per m2 GBO, prijspeil augustus 2006
Klachten
Geen

Laatste update 23 december 2022

Waterpoort, 2007

Waterpoort, voorlopig ontwerp 2008

Gebouw Pontsteiger, opgeleverd 2018