2007 Nieuwe toegangen voor de koppen van de Peperklip, Woningcorporatie Vestia Rotterdam Feijenoord

Opdrachtgever Woningcorporatie Vestia Rotterdam Feijenoord
Partners Geen
Opgave Ontwerp nieuwe toegangen op de koppen van woongebouw De Peperklip Rotterdam
Doel Realisatie
Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 (Traditionele prijsvraag)
Uitschrijfdatum 20 februari 2007
Resultaat 29 juni 2007
Doorlooptijd 4 maanden
Deelnemers Interieurarchitecten tot 40 jaar oud
Inzendingen 1e ronde: 30 inzendingen
1e ronde Ontwerp
2e ronde N.v.t.
Vergoedingen € 10.000 ex btw totaal prijzengeld
Winnaars 1e prijs: DCCXXXIX, Ilse Bakker, € 5.000 en vervolgopdracht
2e prijs: RUBAII, Ruud Kouwenberg en Bart Haazen,€ 3.000
3e prijs: Open Voeg, Sebastiaan Veldhuisen, Job Nieman en Raul Wallaart (qenep architectuur en productontwikkeling), € 2.000
Jury Piet Vollaard, directeur ArchiNed (voorzitter, geen stemrecht),
Carlos Weeber, oorspronkelijk ontwerper van de Peperklip, architect te Curaçao,
Helena Casanova, architect Casanova Hernándes architecten,
Ergün Erkoçu, artistiek directeur MEMAR.DUT©H architects,
Jenny Schakelaar, bedrijfsdirecteur Vestia Rotterdam Feijenoord,
Irene Prinsen, voorzitter Bewonerswerkgroep Peperklip
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Lisette Schoenmakers
Participatie Buurtfeest met bewoners van de Peperklip, tentoonstelling, publicatie
Vervolg Opgeleverd 2008 (ontwerp uitgewerkt door bureau waar Bakker werkte tijdens prijsvraag)
Bouwbudget Onbekend
Klachten Geen
Documentatie Reglement + publicatie Openbare Projectprijsvraag Nieuwe toegangen voor de koppen van de Peperklip, Vestia Rotterdam Feijenoord, 2008, incl. juryrapport en inzendingen

 

Boven: DCCXXXIX, opgeleverd 2008. Onder, links: Open Voeg, rechts: RUBAII.