2008 DROOM NH, provincie Noord-Holland

Opdrachtgever Provincie Noord-Holland
Partners Geen
Opgave Ontwerp oplossingen voor de bouw van maximaal 500 woningen in Noord-Holland
Doel Ontwerpend onderzoek t.b.v. beleidsontwikkeling Provincie Noord-Holland
Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 (Traditionele prijsvraag)
Uitschrijfdatum 1 oktober 2008
Resultaat 12 maart 2009
Doorlooptijd 6 maanden
Deelnemers Professionele ontwerpers, multidisciplinaire teams
Inzendingen 1e ronde: 63 inzendingen
1e ronde Ontwerpen
2eronde N.v.t.
Vergoedingen € 50.000 excl. btw voor uitwerking winnende inzending in het vervolg op de prijsvraag
Winnaar Winnaar: Tjeerd Haccoû en Sacha Glasl;
14 genomineerde inzendingen
Jury Kees Vriesman, voorzitter Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens (voorzitter),
Miranda Reitsma, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Noord-Holland,
Jandirk Hoekstra, landschapsarchitect,
Ernest Briët, directeur Milieufederatie Noord-Holland,
Noud de Vreeze, directeur WZNH, adviescommissie ruimtelijke kwaliteit
Secretaris Architectuur Lokaal: Dirk Bergvelt, Cilly Jansen, Maaike van Beusekom
Participatie Tentoonstelling genomineerde inzendingen, ABC Haarlem
Vervolg Uitwerking winnend plan t.b.v. Provinciale Structuurvisie
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Reglement + juryrapport

 

Boven: Water voor Wonen.Onder: Kop van Holland, één van de 14 genomineerde inzendingen (Els van der Laan,
NoordPeil landschap & stedenbouw, Karin Peeters, stedenbouwkundig ontwerper, stadssocioloog, Marjan Jorink, landschapsontwerper, Pytsje Couperus, landschapsontwerper, Jelmer Bokma, stedenbouwkundig tekenaar)