2008-2009 – DROOM NH, provincie Noord-Holland

Opdrachtgever
Provincie Noord-Holland
Partners
Geen
Doel
Ontwerpend onderzoek t.b.v. beleidsontwikkeling Provincie Noord-Holland
Opgave
Ontwerp oplossingen voor de bouw van maximaal 500 woningen in Noord-Holland
Procedure
Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten
1e ronde: ontwerp, 2e ronde: n.v.t.
Doorlooptijd
6 maanden, uitschrijfdatum 1 oktober 2008, resultaat 12 maart 2009
Deelnemers
Professionele ontwerpers, multidisciplinaire teams
Inzendingen
63 inzendingen
Vergoedingen
€ 50.000 excl. btw voor uitwerking winnende inzending in het vervolg op de prijsvraag
Winnend plan
‘Water vvoor wonen’, Tjeerd Haccoû en Sacha Glasl
14 genomineerde inzendingen
Jury
Kees Vriesman, voorzitter Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens (voorzitter)
Miranda Reitsma, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
Jandirk Hoekstra, landschapsarchitect
Ernest Briët, directeur Milieufederatie Noord-Holland
Noud de Vreeze, directeur WZNH, adviescommissie ruimtelijke kwaliteit
Secretaris
Architectuur Lokaal: Dirk Bergvelt, Cilly Jansen m.m.v. Maaike van Beusekom, Janneke Stadhouders
Participatie
Tentoonstelling genomineerde inzendingen, ABC Haarlem
Vervolg
Uitwerking winnend plan t.b.v. Provinciale Structuurvisie
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 23 december 2022

Water voor wonen

Noord-Hollands landschap