2009 World Sustainability Centre Afsluitdijk, Stichting Duurzaamheidscentrum Afsluitdijk

Opdrachtgever Stichting Duurzaamheidscentrum Afsluitdijk
Partners Geen
Opgave Ontwerp bezoekerscentrum Afsluitdijk.
Based on the ambitions the entrants are asked to come up with ideas for: the programme, the location of the proposed World Sustainability Centre Afsluitdijk and the building or buildings in which that programme is housed.
Doel Ontwerpend onderzoek t.b.v. aanbevelingen voor een duurzaamheidscentrum Afsluitdijk aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
In the spring of 2010 the Dutch government will discuss the future of the Afsluitdijk. In anticipation of that, the Sustainability Centre Foundation wants to issue well-considered recommendations about the location, programme and building of the proposed Centre. This competition is therefore being held with the aim of proposing ideas for a World Sustainability Centre Afsluitdijk that can form part of the recommendations made to the Dutch government regarding the future of the Afsluitdijk. The ideas should address the programme, location and accommodation of the World Sustainability Centre Afsluitdijk.
Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 (Traditionele prijsvraag); Engelstalig
Uitschrijfdatum 22 april 2009
Resultaat 27 november 2009
Doorlooptijd 8 maanden
Deelnemers Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten
Inzendingen 1e ronde: 80 inzendingen
1e ronde Ontwerp
2e ronde N.v.t.
Vergoedingen € 30.000 ex btw totaal prijzengeld
Winnaars 1e prijs: Bilinear, Stefan Witteman, Jeroen Grosfeld, Kasper Hauschultz Hansen (KOW Den Haag), € 10.000
1e prijs: Changing perspectives, Peter van der Helm, Vincent van der Meulen, Tomas van der Meer, Anja Muller, (Kraaijvanger Urbi Rotterdam), € 10.000
3e prijs: Soms Atoll, Joshua Stein, Thurman Grant, Lisa Hollywood, Darius Woo, Jaclyn Thomforde, Hiroyuki Sugiyama, Yvette Escalante (Radical Craft. Los Angeles, USA), € 5.000
4e prijs: Drive on water, Judith Engbers-Lansink, Jules Lucas, Soenil Bihane (BLM architecten, Enschede), € 2.500
5e prijs: ESMFA, Mike Kane en Pietro Amorosi (KMKArchitects, Londen U), € 1.500
1 eervolle vermelding
Jury Margreeth de Boer, voorzitter Waddenvereniging en vm. Minister VROM (zonder stemrecht),
Sandra van Assen, stedenbouwkundige Provincie Friesland,
Joost Conijn, kunstenaar,
Jan Olav Jensen, Jensen Skosvin Arkitektkontor Oslo (NO),
Domingo Jiménez-Beltrán, advisor Spanish Sustainability Observatory, former exec. Director European Environment Agency (ES),
Fons Verheijen, VVHK Architecten
Secretaris Architectuur Lokaal: Dirk Bergvelt, Cilly Jansen, Maaike van Beusekom
Participatie Publicatie + bijeenkomst De Ark, Leeuwarden
Vervolg Input beleid
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Reglement, juryrapport, inzendingen
YouTube 14 oktober 2009  
You Tube 18 maart 2010

 

Boven links: Bilineair, rechts Changing perspectives, Onder v.l.n.r. ESFMA, Soms Atoll, Drive on water