2009 – World Sustainability Centre Afsluitdijk, Stichting Duurzaamheidscentrum Afsluitdijk

Opdrachtgever
Stichting Duurzaamheidscentrum Afsluitdijk
Partners
Geen
Doel
Ontwerpend onderzoek t.b.v. aanbevelingen voor een duurzaamheidscentrum Afsluitdijk aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
In the spring of 2010 the Dutch government will discuss the future of the Afsluitdijk. In anticipation of that, the Sustainability Centre Foundation wants to issue well-considered recommendations about the location, programme and building of the proposed Centre. This competition is therefore being held with the aim of proposing ideas for a World Sustainability Centre Afsluitdijk that can form part of the recommendations made to the Dutch government regarding the future of the Afsluitdijk. The ideas should address the programme, location and accommodation of the World Sustainability Centre Afsluitdijk.
Opgave
Ontwerp bezoekerscentrum Afsluitdijk.
Based on the ambitions the entrants are asked to come up with ideas for: the programme, the location of the proposed World Sustainability Centre Afsluitdijk and the building or buildings in which that programme is housed.
Procedure
Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten
1e ronde ontwerp, 2e ronde n.v.t.
Doorlooptijd
8 maanden, uitschrijfdatum 22 april 2009, resultaat 27 november 2009
Deelnemers
Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten
Inzendingen
80 inzendingen
Vergoedingen
€ 30.000 ex btw totaal prijzengeld, twee 1e prijzen € 10.000, 3e prijs € 5.000, 4e prijs € 2.500, 5e prijs € 1.500
Winnaars
1e prijs: ‘Bilinear”,  KOW, Den Haag NL (Stefan Witteman, Jeroen Grosfeld, Kasper Hauschultz Hansen)
1e prijs: Changing perspectives’, Kraaijvanger Urbi, Rotterdam NL (Peter van der Helm, Vincent van der Meulen, Tomas van der Meer, Anja Muller)
Andere plannen
3e prijs: ‘Soms Atoll’, Radical Craft, Los Angeles USA (Joshua Stein, Thurman Grant, Lisa Hollywood, Darius Woo, Jaclyn Thomforde, Hiroyuki Sugiyama, Yvette Escalante)
4e prijs: ‘Drive on water, BLM architecten, Enschede NL (Judith Engbers-Lansink, Jules Lucas, Soenil Bihane)
5e prijs: ‘ESMFA’, KMKArchitects, Londen UK (Mike Kane en Pietro Amorosi)
1 eervolle vermelding
Jury
Margreeth de Boer, voorzitter Waddenvereniging en vm. Minister VROM (zonder stemrecht)
Sandra van Assen, stedenbouwkundige Provincie Friesland
Joost Conijn, kunstenaar
Jan Olav Jensen, Jensen Skosvin Arkitektkontor Oslo (NO)
Domingo Jiménez-Beltrán, advisor Spanish Sustainability Observatory, former exec. Director European Environment Agency (ES)
Fons Verheijen, VVHK Architecten
Secretaris
Architectuur Lokaal: Dirk Bergvelt, Cilly Jansen m.m.v. Maaike van Beusekom
Participatie
Publicatie en bijeenkomst De Ark, Leeuwarden
Vervolg
Input beleid
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 23 december 2022

Bilineair

Changing perspectives

ESFMA

Soms Atoll

Drive on water