2010 Luchtbrug tussen Oogziekenhuis Rotterdam en Koninklijke Visio, Oogziekenhuis Rotterdam

Opdrachtgever Oogziekenhuis Rotterdam
Partners Visio Rotterdam
Opgave Gevraagd wordt om ontwerpideeën voor een realistische, uitvoerbare luchtbrug tussen beide gebouwen, die aansluit op de ambities van het Oogziekenhuis en Visio, en een beperkte uitwerking.
Doel Onderzoeken van de mogelijkheden voor een luchtbrug tussen de gebouwen waarin het Oogziekenhuis en Visio zijn gehuisvest; het voortzetten van de reeds getoonde ruimtelijke kwaliteitsambities; het bieden van kansen aan jonge architecten en kunstenaars om hun talent en creativiteit in te zetten; het genereren van middelen voor uitvoering vaneen luchtbrug; het bijdragen aan de bedrijfsfilosofie van beide organisaties (zowel ten aanzien van angstreductie als imago en publiciteit);het bijdragen aan de start van de beoogde Oogboulevard en aan intensivering van de samenwerking tussen beide organisaties
Procedure Openbare projectprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 (Traditionele prijsvraag)
Uitschrijfdatum 2 november 2009
Resultaat 28 april 2010
Doorlooptijd 5,5 maanden
Deelnemers Geregistreerde architecten tot 40 jaar, eventueel in samenwerking met kunstenaars
Inzendingen 2e ronde: 64 inzendingen
1e ronde Schetsontwerp + globale kostenopgave
2e ronde N.v.t.
Vergoedingen € 12.000 ex btw totaal prijzengeld
Winnaars 1e prijs: Verbindend element, Rogier Groeneveld, Mens als maat Rotterdam, € 6.000,
2e prijs: Walk of frame, Sacha Buck, Laura van Dullemen, Alex van Buren Yaron Loman, De Organisatie Rotterdam € 4.000,
3e prijs: Een verbinding met visie, Meindert Spijksma en Sicco de Haas, Studio Ozo Voorschoten, € 2.000,
2 eervolle vermeldingen
Jury Hans de Jonge, directievoorzitter Brink Groep en hoogleraar Vastgoedbeheer en -ontwikkeling TU Delft (voorzitter, geen stenrecht),
Dadara (kunstenaar, o.a. Dream your Topia,
Joris van de Klundert, hoogleraar Bedrijfsvoering van Zorgorganisaties Erasmus Universiteit,
Wessel de Jonge, Wessel de Jonge Architecten,
Paul Wintermans, Quist Wintermans Architekten
Secretaris Architectuur Lokaal: Indira van ’t Klooster, Cilly Jansen, Maaike van Beusekom
Participatie Tentoonstelling, publicatie, website
Vervolg Niet gerealiseerd
Bouwbudget Niet bekend
Klachten Geen
Documentatie Reglement + pdf publicatie Lucht Oog Brug Boog, Het Oogziekenhuis Rotterdam en Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, april 2010 incl. inzendingen

 

Links boven: Walk of frame, onder: Een verbinding met visie, rechts: Verbindend ornament