2011 New Harloheim, Ymere en Nederlands Architectuurinstituut

Opdrachtgever Ymere en Nederlands Architectuurinstituut
Partners Stadsbouwmeester van Haarlem
Opgave Op welke manier kan Haarlem zich ontwikkelen tot een wezenlijk onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam, en welke rol is hierin weggelegd voor Haarlem Oost?
Doel Het samenbrengen van multidisciplinaire teams om te komen tot verschillende, samenhangende visies op Haarlem‐Oost, Haarlem en de grotere Metropoolregio Amsterdam; het uitwerken van de geselecteerde visies voor Haarlem‐Oost tot een publicatie/product en tentoonstelling; het bieden van alternatieve visies aan alle betrokken partijen bij de ontwikkeling van de gemeente Haarlem en de Metropoolregio Amsterdam daaromheen.
Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 (vgl. Kompas op basis van visie)
Uitschrijfdatum 29 april 2011
Resultaat 2 september 2011
Doorlooptijd 4 maanden
Deelnemers Multidisciplinaire teams met minimaal drie verschillende disciplines en tenminste een geregistreerd architect of stedenbouwkundige.
Inzendingen 1e ronde: 33 inzendingen; 2e ronde: max. 7 inzendingen
1e ronde Essay (NL of Engels)
2e ronde Uitwerking essay in ontwerpend onderzoek
Vergoedingen Onkostenvergoeding € 7.000 ex btw totaal t.b.v. max 7 deelnemers 2e ronde + € 20.000 ex btw totaal prijzengeld.
Winnaars 1eprijs: Kettingreactie, Parelketting rond een rijk stedelijk mozaïek, Joep van der Veen, Tom Bokkers, Martijn van der Krogt, Aart Breedt Bruin, Michiel Janssen Klomp, € 12.500
2e prijs: Creating Class, Urbanos Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, € 3.750
2e prijs: Ringstad, XML Architecture Research Urbanism, € 3.750
Jury Ton Venhoeven, Rijksadviseur voor de infrastructuur (voorzitter),
Max van Aerschot, stadsbouwmeester Gemeente Haarlem,
Elma van Boxel, ZUS Architecten,
Ewald Engelen, hoogleraar Politieke Geografie Universiteit van Amsterdam,
Mary Hoogerbrugge, De Positioneerders,
Maurits Schaafsma, sr. planoloog Airport Development Schiphol Group,
Hans Venhuizen, bureau Venhuizen
Secretaris NAi: Huib Haye van der Werf
Architectuur Lokaal: Dirk Bergvelt
Participatie De tentoonstelling als ontwerp-laboratorium waarin het winnende plan verder ontwikkeld is i.s.m. bewoners, ondernemers, marktpartijen en experts. Het winnende team was co-curator van de tentoonstelling en maakte samen met Ymere en het NAi een activiteitenprogramma ontwikkeld voor het laboratorium. Nieuw onderzoeksmateriaal is toegevoegd aan de tentoonstelling en er werd een publicatie gemaakt over ontmoetingen en aanbevelingen. Het plan voor Haarlem-Oost i.s.m. bewoners, ondernemers, woningbouwcorporaties en politici doorontwikkeld tot een breed gedragen toekomstvisie.
Vervolg Meervoudige opdracht uitwerking winnende inzendingen
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Reglement
Juryrapport

Links: Kettingreactie, Parelketting rond een rijk stedelijk mozaïek, rechts: Creating Class