2011 Woensel West, Stichting Trudo Eindhoven

Opdrachtgever Stichting Trudo Eindhoven
Partners Geen
Opgave Intelligent en inventief voorstel voor de invulling van een van twee hoekpanden
Doel Realisatie twee hoekpanden
Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 (traditionele prijsvraag)
Uitschrijfdatum 11 november 2011
Resultaat 23 april 2012
Doorlooptijd 5,5 maanden
Deelnemers Architecten, kunstenaars en vormgevers
Inzendingen 1e ronde: 112 inzendingen
1e ronde Schetsontwerp
2e ronde N.v.t.
Vergoedingen Geen. 2 winnaars krijgen opdracht. In geval geen realisatie: vergoeding € 5.000 ex btw
Winnaars 1e prijs: BAEKEN MMX11, Bas Termeer;
1e prijs: Plug 1, Martin Ondrej en Michal Mihalak
Jury Jan Post (voorzitter),
Thom Aussems, directeur-bestuurder Trudo,
Bert Dirrix, architect DiederenDirrix
Rutger Hensen, bewoner en medetrekker WoenselWestival,
Emily Hermans, mode- en textielontwerpster MLY,
Ted Langenbach, cultureel ondernemer,
Ronald Rijnen, hoofd sector Openbare ruimte, Verkeer en Milieu, gemeente Eindhoven
Secretaris Architectuur Lokaal: Indira van ’t Klooster, Cilly Jansen, Tanja van Slooten
Participatie Genomineerde inzendingen voorgelegd aan toekomstige bewoners en tentoonstelling
Vervolg Ontwerp Termeer opgeleverd 2015; ontwerp Ondrej en Mihalak niet gerealiseerd
Bouwbudget € 200.000 per locatie
Klachten Geen
Documentatie Reglement
Juryrapport

 

Links: BAEKEN MMX11, rechts: Plug 1

Gerealiseerd ontwerp Bas Termeer, opgeleverd 2015