2013 Waterwoningen Wiarda, gemeente Leeuwarden

Opdrachtgever Gemeente Leeuwarden
Partners Projectbureau De Zuidlanden
Opgave Ontwerp voor een cluster van twee of meer waterwoningen met hoogwaardige architectonische uitstraling met integratie van duurzame maatregelen
Doel Winnende ontwerpen op de markt brengen
Procedure Openbare ontwikkelcompetitie cf. Kompas Ontwikkelcompetities, 2001 (traditionele prijsvraag)
Uitschrijfdatum 17 december 2013
Resultaat 6 mei 2014
Doorlooptijd 4,5 maanden
Deelnemers Ontwerper i.s.m. bouwpartij
Inzendingen 1e ronde: 37 inzendingen
1eronde Schetsontwerp + eenvoudige maquette
2e ronde N.v.t.
Vergoedingen € 11.000 ex btw totaal prijzengeld voor ontwerpers
Voorkeur gronduitgifte (winnaar 1e keuze etc.) voor bouwers
€ 2.000 ex btw totaal t.b.v. publieksprijs
Winnaars 1e prijs: CRAJ (Boat Hûs), Architectenbureau Robin Kerssens en IM Architects / Randewijk Beter Wonen ingenieurs Bartels en Vedder, € 5.000,
2e prijs: Oeverhuis, Onix / Orizu B.V. ontwikkelaar, € 2.500,
3e prijs: WOONWERF, DAAD Architecten / Jurriëns restauratie bouwonderhoud b.v, € 1.500
Publieksprijs: 9.20.21, Architect Rein Hofstra & Eugène Wijffels Architecten, € 2.000
Jury Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal (voorzitter, geen stemrecht),
Merel Bakker, stedenbouwkundige, BGSV Bureau voor Stedenbouw,
Tjeerd Brouwer, vm stedenbouwkundige gemeente Leeuwarden,
Koen Olthuis, architect, Waterstudio.NL.
Secretaris Gemeente Leeuwarden: Janke de Boer, Architectuur Lokaal: Cilly Jansen
Participatie Tentoonstelling, publieksprijs
Vervolg Alle winnaars krijgen de mogelijkheid 1 van de 4 locaties te verwerven. De rente over de koopprijs van de grond wordt maximaal 1 jaar niet in rekening gebracht.
1e prij winnaar: opgeleverd; 3e prijswinnaar: in uitvoering
Bouwbudget Onbekend
Klachten Geen
Documentatie Reglement + juryrapport

 

Boven, links: CRAJ (Boat Hûs), midden: Oeverhuis, rechts: WOONWERF, onder, links: ontwerp Kerssens e.a. gerealiseerd; rechts: ontwerp DAAD e.a. in uitvoering