2014 Bezoekerscentrum Werelderfgoed Kinderdijk, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk

Opdrachtgever Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK)
Partners Geen
Opgave Ontwerpvoorstel voor een hoogwaardig inrichtingsplan voor de entreezone van het Werelderfgoed Kinderdijk. Het entreegebied moet transformeren in een aantrekkelijk, Werelderfgoedwaardig ontvangstgebied
Doel Nadere uitwerking van de hoofdopzet van een vernieuwd entreegebied van Werelderfgoed Kinderdijk, verkrijgen van een ontwerp voor het bezoekerscentrum, inclusief terrein, dat in vervolg op de prijsvraag kan worden uitgevoerd, stimuleren van ontwerptalent door geen onnodige belemmeringen op te werpen voor jonge architecten en kleine bureaus
Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2013) (selectie op basis van visie)
Uitschrijfdatum 22 april 2014
Resultaat 2 oktober 2014
Doorlooptijd 6,5 maanden
Deelnemers (Teams van) ruimtelijke professionals, zoals architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten etc.
Inzendingen 1e ronde: 132 inzendingen, 2e ronde: 5 inzendingen
1e ronde Visie
2e ronde Structuurontwerp
Vergoedingen € 25.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 5.000 in de 2e ronde
Winnaars Levend erfgoed in de 21e eeuw, Dorus Meurs & Michael Daane Bolier (M&DB ARCHITECTEN) met ARUP Nederland.
Overige vier deelnemers 2e ronde ronde:
Denkend aan Holland, team Beuving van der Goes architecten,
Cradle to cradle in de polder, STROOTMAN Landschapsarchitecten & FARO architectuur/research,
Kinderdijk: open voor bezoek, team studio NUY van NOORT;
Denkend aan Holland, water, land lucht, team Wieteke Nijkrake & Jorrit Noordhuizen.
Jury Eric Luiten, voorzitter, Rijksadviseur voor het Landschap,
Roelof Bleker, dijkgraaf Waterschap Rivierenland,
Dick van Gameren, partner Mecanoo Architecten,
Marinus Kooiman, historisch geograaf Beek & Kooiman Cultuurhistorie,
Suzanne Oxenaar, artistiek directeur Lloyd Hotel Amsterdam
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Bram Talman
Participatie Tentoonstelling voorafgaand aan jurybeoordeling 2e ronde, reacties publiek naar de jury
Vervolg Realisatie winnend ontwerp, opgeleverd september 2019.
Aanvullende opdracht aan de winnende architecten t.b.v. J.U. Smitgemaal i.o.v. Waterschap Rivierenland
Bouwbudget Onbekend. Financiering is geworven op basis van winnend plan
Klachten Geen
Documentatie Reglement
Juryrapport en inzendingen
Opening Bezoekerscentrum door Prinses Beatrix, 7 september 2019

Inzendingen 2e ronde

Winnend ontwerp  gerealiseerd 2019, foto M&DB Architecten