2014 – Bezoekerscentrum Werelderfgoed Kinderdijk, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk

Opdrachtgever
Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK)
Partners
Geen
Doel
Nadere uitwerking van de hoofdopzet van een vernieuwd entreegebied van Werelderfgoed Kinderdijk, verkrijgen van een ontwerp voor het bezoekerscentrum, inclusief terrein, dat in vervolg op de prijsvraag kan worden uitgevoerd, stimuleren van ontwerptalent door geen onnodige belemmeringen op te werpen voor jonge architecten en kleine bureaus
Opgave
Ontwerpvoorstel voor een hoogwaardig inrichtingsplan voor de entreezone van het Werelderfgoed Kinderdijk. Het entreegebied moet transformeren in een aantrekkelijk, Werelderfgoedwaardig ontvangstgebied
Procedure
Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen, 1e ronde visie, 2e ronde structuurontwerp
Doorlooptijd
6,5 maanden, uitschrijfdatum 22 april 2014, resultaat 2 oktober 2014
Deelnemers
(Teams van) ruimtelijke professionals, zoals architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten etc.
Inzendingen
1e ronde 132 inzendingen, 2e ronde 5 inzendingen
Vergoedingen
€ 25.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten vor vijf deelnemers
Winnend plan
Levend erfgoed in de 21e eeuw,’ M&DB Architecten (Dorus Meurs & Michael Daane Bolier) met ARUP Nederland
Andere plannen
Denkend aan Holland’, Beuving van der Goes architecten
‘Cradle to cradle in de polder, STROOTMAN Landschapsarchitecten & FARO architectuur/research
‘Kinderdijk: open voor bezoek, studio Nuy Van Noort
‘Denkend aan Holland, water, land lucht, Wieteke Nijkrake & Jorrit Noordhuizen.
Jury
Eric Luiten, Rijksadviseur voor het Landschap (voorzitter,)
Roelof Bleker, dijkgraaf Waterschap Rivierenland
Dick van Gameren, partner Mecanoo Architecten
Marinus Kooiman, historisch geograaf Beek & Kooiman Cultuurhistorie
Suzanne Oxenaar, artistiek directeur Lloyd Hotel Amsterdam
Secretaris
Architectuur Lokaal, Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman
Participatie
Tentoonstelling
Vervolg
Vervolgopdracht t.b.v. realisatie winnend ontwerp. Het Bezokerscentrum is in september 2019 opgeleverd en geopend door Prinses Beatrix
Aanvullende opdracht aan de winnende architecten t.b.v. J.U. Smitgemaal i.o.v. Waterschap Rivierenland
Bouwbudget
Onbekend.
Financiering € 6,7 miljoen is geworven op basis van winnend plan
Klachten
Geen

Laatste update 22 december 2022

Inzendingen 2e ronde

Winnend ontwerp  gerealiseerd 2019, foto M&DB Architecten