2015 – Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf, gemeente Weststellingwerf

Opdrachtgever
Gemeente Weststellingwerf
Partners
Ministerie IenM i.h.k.v. Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO)
Doel
Handreikingen bieden voor de Omgevingsvisie op basis van ontwerp en lokale betrokkenheid en door onderzoeken van de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen
Opgave
Vanuit brede participatie van belanghebbenden, inzicht verkrijgen in ruimtelijke conflicten, op basis daarvan komen tot visualisatie van de problematiek en scenario’s voor mogelijke oplossingen op de lange termijn
Procedure
Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen met voorafgaande selectie,1e ronde ontwerpatelier, 2e ronde n.v.t.
Doorlooptijd
3 maanden, uitschrijfdatum 28 augustus 2015, resultaat 26 november 2015
Deelnemers
(Startende) architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten
Inzendingen
Voorselectie 20 aanmeldingen; ontwerpateliers 11 deelnemers (3 teams)
Vergoedingen
Totaal € 3.300 excl. btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor elf deelnemers plus reiskosten en maaltijdenexcl. btw, reiskosten en maaltijden
Winnend plan
N.v.t.
Plannen
‘Storm voor de stilte’, Elisabeth Boersma, Laurens Boodt, Daan Mulders, Martijn Pater (Team Voorzieningen)
‘Rolmodellen maken de nieuwe omgevingsvisie’, Anne Berkers, Nout Sterk, Arjan de Nooijer (Team Lokale Economie)
‘Portretten van Weststellingwerf’, Merel Enserink, Robert Wierenga, Adriaan Jurriëns, Gideon Peele (Team Buitengebied)
Jury, tevens mentoren
Harm Wassink, UNStudio
Maike van Stiphout, DS Landschapasarchitecten
Boris Hocks, POSAD
Secretaris
Architectuur Lokaal, Vincent Kompier m.m.v. Stef Bogaerts, Cilly Jansen
Participatie
Bijeenkomst met bewoners
Bijeenkomst met dorpsraden De Hoeve, Scherpenzeel, Munnekeburen, Spanga, Oldelamer, Vinkega, Oosterstreek, Ter Idzard, Steggerda, Noordwolde, Blesdijke en Oldeholtpade
Bijeenkomst met wethouders en raadsleden Weststellingwerf
Openbare eindpresentatie stadhuis Wolvega
Vervolg
Aanbevelingen
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 18 december 2022

Van bovenaf:’ Storm voor de stilte’, Team Voorzieningen; ‘Rolmodellen maken de nieuwe omgevingsvisie’, Team Lokale Economie, ‘Portretten van Weststellingwerf’, Team Buitengebied