2015 De Olifantenkooi: Wonen in een kelderbox, (betere) woonmogelijkheden voor jongeren met een licht verstandelijke beperking, Oudervereniging KansPlus Amsterdam

Opdrachtgever Oudervereniging KansPlus Amsterdam
Partners Geen
Opgave Zoeken naar innovatief gebruik van vastgoed, zorgformules en woonruimte ten behoeve van jonge volwassenen met een beperking, die er aan toe zijn om zelfstandig te gaan wonen. Oplossing voor deze doelgroep ligt zelden exclusief in een woonoplossing. Het is van belang relaties te leggen met scholing, werk, vrijetijdsbesteding en gezondheid
Doel Aanreiken van nieuwe mogelijkheden voor mensen die ondersteuning krijgen uit de Wmo, maar door nieuwe wetgeving niet meer intramuraal kunnen wonen en dus (langer) moeten thuisblijven
Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2013) (selectie op basis van portfolio)
Uitschrijfdatum 4 augustus 2015
Resultaat 19 mei 2016
Doorlooptijd 7 maanden
Deelnemers Jonge professional in de architectuur, zorg of projectontwikkeling
Inzendingen Voorselectie: 20 aanmeldingen; ontwerpateliers: 12 deelnemers
1e ronde Atelier
2e ronde N.v.t
Vergoedingen Kosten deelnemers € 150 inclusief 21% btw als bijdrage in de materiële onkosten
Winnaar N.v.t.
Jaleesa Bodeutsch, Rik Lambers en Maartje Franse; Martine Blanke, Joanne Zwart en Arnold van Ouwerkerk; Sijme van Jaarsveld, Lennart Rog en Ugur Sütcü
Jury Roel Steenbeek, vm. Voorzitter Raad van bestuur Ymere, Zjaak Maas, senior beleidsadviseur AMSTA Karaad, Elies Koot, ontwikkelaar bij KondorWessels, Adriaan Mout, architect en partner bij LEVS Architecten. .
De teams werden tevens bijgestaan door Stijn Dijksterhuis (adviseur institutionele beleggers en woningcorporaties bij Finance Ideas).
Secretaris Architectuur Lokaal: Indira van ’t Klooster, Margot de Jager
Participatie Div. bijeenkomsten o.a. workshop met de doelgroep (ouders en hun woningzoekende kinderen
Vervolg Presentatie LVB-Festival in Amsterdam
Bouwbudget N.v.t.
Klachten geen
Documentatie Procedure 
Resultaat

Boven links Toolbox, Jaleesa Bodeutsch, Rik Lambers en Maartje Franse, boven rechts Gewoon wonen in een
sociale context, Martine Blanke, Joanne Zwart en Arnold van Ouwerkerk; onder LVB Boogiewoogie,
Sijme van Jaarsveld, Lennart Rog en Ugur Sütcü