2016 Atelier Omgevingsvisie Fryslân, provincie Fryslân

Opdrachtgever Provincie Fryslân
Partners Ministerie IenM i.h.k.v. Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016
Opgave Verkennen en verbeelden van ruimtelijke toekomst van de provincie Fryslân in vijf ateliersessies i.s.m. experts en belanghebbenden in vijf pop-up kantoren (Franeker, Dokkum, Sneek, Drachten en Wolvega)
Doel Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden om de omgevingskwaliteit van de provincie in samenhang te versterken
Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016) (selectie op basis van portfolio)
Uitschrijfdatum 25 april 2016
Resultaat 15 september 2016
Doorlooptijd 6 maanden
Deelnemers Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten
Inzendingen Voorselectie: 26 aanmeldingen; ontwerpateliers: 8 deelnemers
1e ronde Atelier
2e ronde N.v.t
Vergoedingen Totaal € 6.400 excl. btw, reiskosten en maaltijden; € 800 pp excl. btw
Winnaar N.v.t.
Deelnemers: Abel Coenen, Michiel Van Driessche, Katherine VanHoose, Emma van Helden, Geerte Baars, Imke van Leuken, Laurens Boodt en Sandor Walinga
Jury Selectie en mentoren Eric Frijters (FABRIC.) en Sandra van Assen (Sandra van Assen Stedenbouw)
Secretaris Architectuur Lokaal: Vincent Kompier, Stef Bogaerts, m.m.v.Elisabeth Boersma.
Participatie Bewoners en ondernemers bij ateliers, openbare presentatie in het Provinciehuis in Leeuwarden.
Vervolg De provincie zal de resultaten van Atelier Toekomstvisie Fryslân gebruiken bij de vervolgdialoog met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Op basis van de agenda zullen thema’s en onderwerpen in samenhang verder worden besproken en zullen bouwstenen worden uitgewerkt. Deze dialoog zal uitmonden in een Koersdocument, waarin de hoofdkeuzes en uitgangspunten voor de nieuwe provinciale omgevingsvisie komen te staan
Bouwbudget N.v.t.
Klachten geen
Documentatie Procedure
Resultaat

V.l.n.r.: Michiel Van Driessche, Geerte Baars, Laurens Boodt, Emma van Helden, Katherine VanHoose, Imke van Leuken, Abel Coenen, Sandor Walinga