2016 – De Olifantenkooi / The Elephant Cage: Kustversterking Portsmouth, University of Portsmouth UK

Opdrachtgever
University of Portsmouth, UK
Partners
Project Compass CIC; Architects Journal
Doel
Ontwerpend onderzoek door jonge Nederlandse en Britse ontwerpers in internationaal teamverband
Opgave
Portsmouth is een laaggelegen stad aan zee en kwetsbaar voor overstroming. Verouderde kustwerken, klimaatverandering en een stijgende zeespiegel bedreigen de open relatie tussen de zee en de stad. De risico’s voor Portsmouth zijn vergelijkbaar met de situatie in Nederland. Daarom heeft de Universiteit of Portsmouth De Olifantenkooi van Architectuur Lokaal gevraagd om in een internationale samenwerking scenario’s te bedenken die bescherming bieden zonder de kwaliteiten van het dichtbevolkte kuststadje te bederven.
Procedure
Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragenn met voorafgaande selectie, 1e ronde ontwerpatelier, 2e ronde n.v.t
Doorlooptijd
5 maanden, uitschrijfdatum 17 oktober 2016, resultaat 25 november 2016
Deelnemers
Jonge ontwerpers uit relevante disciplines, zoals architectuur, constructie en landschapsarchitectuur en ecologie
Inzendingen
Voorselectie: 25 aanmeldingen, 1e ronde 18 deelnemers (9 NL, 9 UK)
Vergoedingen
Reis en verblijfkosten; eigen bijdragen € 125 pp
Winnend plan
N.v.t.
Deelnemers
Team Dancing Coastline: Stein Brunschot (Buro Lubbers, AvB landscape / IJsselmeer) Marion Preez (Founder UrbanPioners / Netherlands / Denmark / UK) Afke Laarakker (DUT / Mexico / Cambodia / Border Conditions) Miguel Kerkstra (TU Delft engineer) Howard Clapp (MottMacDonald / Red Hook, NY / coastal engineer) Saroj Tamang (student) Paul Srienz (student);
Team The New Common: Inge Hoekstra (Wageningen, landscape, Terra Incognita) Colum O’Connor (AECOM / 100 Resilient Cities) Ramon Scharff (Richer Dykes, AvB, Arc16 Young Talent Award) Fabrizio Matillana (AA / Farshid Moussavi / Marsh condenser Essex) Robbert Jongerius (Arcadis, LOLA) Jeremy Littlejohn (Boskalis / Offshore Renewables / Dredging / Coastal Defence) Adam Ellwood (student) Alex Paul (student);
Team Awake Sleep Dream:Marit Noest (DELVA) Kirsty Baker (LDA / Littlehampton / Tipner Park / Park Sadovniki Moscow) Stef Bogaerds (TU Delft urban, Architectuur Lokaal) Richard Harrison (SNUG / Milford Sea Defenses / Gavin Gray Award) Judit Gaasbeek Janzen (urban / Civil Engineering / Delta Interventions) Gina Hodsman (Ramboll / Flood risk / Coastal and fluvial defense) Matthew Tear (student) Craig Wheeler (student)
Jury, tevens mentoren
Matthijs Bouw (One Architecture)
Frank de Graaf (Royal Haskoning DHV, Maritime & Waterways, Urban Waterfront Planner)
Alexander Lee (Royal Haskoning DHV, Principal Engineer, Rivers, Deltas and Coasts)
Martin Knuijt (OKRA landschapsarchitecten)
Nick Clarke (Ramboll, director for Ports and Marine)
Julia Barfield (Marks Barfield Architects)
Sophie Thomson (LDA landscape architects)
Secretaris
Architectuur Lokaal, Indira van ’t Klooster m.m.v. Stef Bogaerts
Participatie
Openbare presentatie University Portsmouth met studenten en inwoners
Vervolg
Return visit 3 maart 2017: excursie met een delegatie van direct betrokkenen uit Portsmouth naar Nederland (praktijk zandmachine, Boulevard Scheveningen, Hondsbossche Zeewering, Parkeergarage Katwijk
Bouwbudget
N.v.t
Klachten
Geen

Laatste update 16 december 2022

Boven: Team Dancing coastline, midden: Team The new Common, onder: Team Awake, asleep and dreaming