2016 Form follows mentality Ontwerpen voor jongeren met schulden, Het Instituut / ONS Bank

Opdrachtgever Het Instituut / ONS Bank
Partners Archiprix
Opgave Ontwerpend onderzoek, conceptontwikkeling en ontwerp voor een filiaal van ONSbank
Doel Verkrijgen van ideële verbeelding van een fysieke ruimte waarbinnen schuldenaren hun begeleiders, lotgenoten, inspiratoren en elkaar kunnen ontmoeten i.h.k.v. de zoektocht van ONSbank naar mogelijkheden om jongeren met schulden een uitweg te bieden.
Procedure Besloten prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016) (selectie op basis van portfolio)
Uitschrijfdatum 21 april 2016
Resultaat 28 november 2016
Doorlooptijd 6 maanden
Deelnemers Uitnodiging: kunstenaars, winnaars van Archiprix en deelnemers aan De Olifantenkooi
Inzendingen 7 teams
1e ronde Atelier
2e ronde N.v.t
Vergoedingen Onbekend
Winnaar N.v.t.
Teams o.l.v. Francesco Apostoli (noArchitecten), Elsbeth Ronner (Lilith Ronner van Hooijdonk), Maarten van Kesteren (Atelier Kesteren Valerio), Roxane van Hoof, Ugur Sütcü (Atelier US), Freek Dech (Symbid) en Yvonne Dröge Wendel
Jury

 

 

 

 

 

Mentoren:
Johan Wagenaar (directeur het instituut),
Bas van Vlaenderen (Archiprix, architect BAVAVLA Architecten),
Robbert Jan van der Veen (stedenbouwkundige Plein06; Innovation Lab De Gelukkige Stad)
Lars Mosman (Heijmans; TU Delft, adviesraad afdeling Real Estate & Housing)
Experts:
Nadja Jungmann (lector schuldhulpverlening Hogeschool Utrecht),
Jurenne Hooi (directeur-bestuurder MaDi),
Isaäc Kalisvaart (Kalisvaart & Company),
Jaap Noorda (Noorda en Co),
Max Cohen de Lara en Daniël Mulder (XML Architects)
Secretaris Architectuur Lokaal: Indira van ’t Klooster, Stef Bogaerts
Participatie Tussentijdse bijeenkomsten met jongeren en experts
Vervolg Openbare presentatie visies
Bouwbudget N.v.t
Klachten Geen
Documentatie Procedure
Resultaat

Vlnr: Yvonne Dröge Wendel, Asram Lee, Seyoun Kim & Sein Samakuchi; Ricky Rijckenberg; Freek Dech &
Ügur Sütçü; Apostoli Covini; Lilith Ronner van Hooijdonk; Roxane van Hoof; Maarten van Kesteren & Enzo Valerio