2017-2019 – Energielandschap van de Toekomst # Landelijk, Breda, Coöperatie NederLandBovenWater

Opdrachtgever
Coöperatie NederLandBovenWater
Partners
Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf
Doel
Het generen van vernieuwende ideeën voor de combinatie van energietransitie, ruimtelijke kwaliteit en draagvlak bij bewoners en ondernemers; het agenderen van energietransitie als ruimtelijke en sociale opgave; het stimuleren van brede, intersectorale en interdisciplinaire samenwerking; het binnen bereik brengen van realisaties
Opgave
Innovatieve, inspirerende en uitvoerbare ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers
Procedure
Openbare prijsvraag cf. Kompas Prijsvragen
1e ronde: visie en business case, 2e ronde: structuurontwerp, uitvoeringsstrategie, projectraming, filmpje
Doorlooptijd
14 maanden, uitschrijfdatum 1 december 2017, resultaat 31 januari 2019
Deelnemers
Teams bestaande uit minimaal drie partijen met in ieder geval een geregistreerd architect
Inzendingen
1e ronde 10 inzendingen, 2e ronde 3 inzendingen
Vergoedingen
€ 45.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor drie deelnemers, plus winnaar € 25.000 ex btw.
Winnaar 
‘metamorphose’,  NOLL>> (Nol Molenaar), MDsign (Mark Dijstelberge), M3Enerrgie (Hans Klunder)
Andere plannen
‘BOTTOM UP’, Braining the Future, (Lili Mostard, Pim Wever, Meindert Willems), Bureau Verkuylen (Martijn van Spaandonk), Wolters Vastgoed (Wilko Wolters)
‘Energieschap Brabantse Balans’, Rho adviseurs voor leefruimte (Stefan la Grand, Thijs de Boer, Guido van Loenen, Marit Schravemaker, Nick Lulofs, Jos Leijten), Greenchoice (Ben Olierook, Jeroen Vanson), Bredase Energie Coöperatie (Jan Schouw)
Jury
Sybilla Dekker, vm minister van VROM (voorzitter),
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester,
Gerben Dijksterhuis burgemeester van Borsele,
Hans Mommaas, directeur Planbureau voor de Leefomgeving,
Laetitia Ouillet, directeur Strategic Area Energy TU Eindhoven
Christel Eversdijk, landschapsarchitect, gemeente Breda
Dimph Rubbens, voorzitter Gemeenschapscoöperatie Energiek Moerdijk
Secretaris
Architectuur Lokaal, Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman.
Participatie
Openbare presentaties
Vervolg
Nader overleg
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 21 december 2022

Links boven: BOTTOM UP, onder: winnaar: metamorphose, rechts: Energieschap Brabantse Balans