2017 Energielandschap van de Toekomst # Stedelijk, Zwolle, Coöperatie NederLandBovenWater

Opdrachtgever Coöperatie NederLandBovenWater
Partners Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf
Opgave Innovatieve, inspirerende en uitvoerbare ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers.
Doel Het generen van vernieuwende ideeën voor de combinatie van energietransitie, ruimtelijke kwaliteit en draagvlak bij bewoners en ondernemers; het agenderen van energietransitie als ruimtelijke en sociale opgave; het stimuleren van brede, intersectorale en interdisciplinaire samenwerking; het binnen bereik brengen van realisaties
Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van visie).
Drie separate procedures landelijk, stedelijk, waterlijk gebied
Uitschrijfdatum 1 december 2017
Resultaat 31 januari 2019
Doorlooptijd 14 maanden
Deelnemers Teams bestaande uit minimaal drie partijen met in ieder geval een geregistreerd architect
Inzendingen 1e ronde: 10 inzendingen, 2e ronde: 3 inzendingen
1e ronde Visie en business case
2e ronde Structuurontwerp, uitvoeringsstrategie, projectraming, filmpje
Vergoedingen € 45.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 15.000 in de 2e ronde.
Winnaar € 25.000 ex btw.
Winnaar Winnaar:
Zwolle deelt warmte, Martijn de Gier, Miel Karthaus (kbngarchitectuur, stedebouw en restauratie), Barry Scholten (IF Technology), Beerd Volkers (Duratherm), Andrea van Schie (Comm.Art), Joost Kroes, Freek Kisman (WIJbedrijf Dieze) Andere plannen:
Ruimte voor Energie – Energie voor Transitie, Wouter Vos, Marjan van Capelle, Frank Gorissen, Chris Jones, Hélène van Dooremolen, Marjan Veen (KuiperCompagnons), Johan van de Heijning, Just Verhoeven (Antea Group), Martijn Boelhouwers, André van Eijk (bureau MA.AN), Hage de Vries (ECONNETIC)
Connected Naoberhoods, Ben Tubben, Maarten van Blijderveen, Jasper Kroondijk, Astrid van Sprang, Liona Kuikhoven (Liandon Energy Consulting), Boris Hocks, Taco Kuijers, Jet ten Voorde (Generation.Energy), Emile Revier, Froukje van de Klundert, Gintare Noikunaite, Vincent Babes, Emma Lomas Escribano, Joep Bastiaans (Posad)
Jury Sybilla Dekker, vm minister van VROM (voorzitter),
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester,
Gerben Dijksterhuis burgemeester van Borsele,
Hans Mommaas, directeur Planbureau voor de Leefomgeving,
Laetitia Ouillet, directeur Strategic Area Energy TU Eindhoven,
Bart Buijs directeur, Het Oversticht,
Pien van der Does, directeur Fysiek gemeente Zwolle
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Bram Talman
Participatie Openbare presentaties
Vervolg Traject nader overleg
Bouwbudget N.v.t
Klachten Geen
Documentatie Reglement + bijlagen
Samenvattingen inzendingen #Stedelijk 1e ronde
Juryrapport, inzendingen 2e ronde films