2017-2019 – Energielandschap van de Toekomst # Stedelijk, Zwolle, Coöperatie NederLandBovenWater

Opdrachtgever
Coöperatie NederLandBovenWater
Partners
Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf
Doel
Het generen van vernieuwende ideeën voor de combinatie van energietransitie, ruimtelijke kwaliteit en draagvlak bij bewoners en ondernemers; het agenderen van energietransitie als ruimtelijke en sociale opgave; het stimuleren van brede, intersectorale en interdisciplinaire samenwerking; het binnen bereik brengen van realisaties
Opgave
Innovatieve, inspirerende en uitvoerbare ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers.
Procedure
Openbare prijsvraag cf. Kompas Prijsvragen
1e ronde: visie en business case, 2e ronde: structuurontwerp, uitvoeringsstrategie, projectraming, filmpje
Doorlooptijd
14 maanden, uitschrijfdatum 1 december 2017, resultaat 31 januari 2019
Deelnemers
Teams bestaande uit minimaal drie partijen met in ieder geval een geregistreerd architect
Inzendingen
1e ronde 10 inzendingen, 2e ronde 3 inzendingen
Vergoedingen
€ 45.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor drie deelnemers, plus winnaar € 25.000 ex btw.
Winnend plan
‘Zwolle deelt warmte, kbngarchitectuur, stedebouw en restauratie (Martijn de Gier, Miel Karthaus), IF Technology (Barry Scholten), Duratherm (Beerd Volkers), Comm.Art (Andrea van Schie), WIJbedrijf Dieze (Joost Kroes, Freek Kisman)
Andere plannen
‘Ruimte voor Energie – Energie voor Transitie’, KuiperCompagnons (Wouter Vos, Marjan van Capelle, Frank Gorissen, Chris Jones, Hélène van Dooremolen, Marjan Veen), Antea Group (Johan van de Heijning, Just Verhoeven), bureau MA.AN (Martijn Boelhouwers, André van Eijk), ECONNECTIC (Hage de Vries)
‘Connected Naoberhoods’, Liandon Energy Consulting (Ben Tubben, Maarten van Blijderveen, Jasper Kroondijk, Astrid van Sprang, Liona Kuikhoven), Generation.Energy (Boris Hocks, Taco Kuijers, Jet ten Voorde), Posad (Emile Revier, Froukje van de Klundert, Gintare Noikunaite, Vincent Babes, Emma Lomas Escribano, Joep Bastiaans)
Jury
Sybilla Dekker, vm minister van VROM (voorzitter)
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester
Gerben Dijksterhuis burgemeester van Borsele
Hans Mommaas, directeur Planbureau voor de Leefomgeving
Laetitia Ouillet, directeur Strategic Area Energy TU Eindhoven
Bart Buijs directeur Het Oversticht
Pien van der Does, directeur Fysiek gemeente Zwolle
Secretaris
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman
Participatie
Openbare presentaties
Vervolg
Nader overleg
Bouwbudget
N.v.t
Klachten
Geen

Laatste update 21 december 2022

Rechts boven: winnaar: Zwolle, deelt warmte!, onder: Ruimte voor Energie – Energie voor Transitie, links: Connected Naoberhoods