2017 Energielandschap van de Toekomst #Waterlijk, Zeeland, Coöperatie NederLandBovenWater

Opdrachtgever Coöperatie NederLandBovenWater
Partners Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf
Opgave Innovatieve, inspirerende en uitvoerbare ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers.
Doel Het generen van vernieuwende ideeën voor de combinatie van energietransitie, ruimtelijke kwaliteit en draagvlak bij bewoners en ondernemers; het agenderen van energietransitie als ruimtelijke en sociale opgave; het stimuleren van brede, intersectorale en interdisciplinaire samenwerking; het binnen bereik brengen van realisaties
Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van visie). Drie separate procedures landelijk, stedelijk, waterlijk gebied
Uitschrijfdatum 1 december 2017
Resultaat 31 januari 2019
Doorlooptijd 14 maanden
Deelnemers Teams bestaande uit minimaal drie partijen met in ieder geval een geregistreerd architect
Inzendingen 1e ronde: 10 inzendingen, 2e ronde: 3 inzendingen
1e ronde Visie en business case
2e ronde Structuurontwerp, uitvoeringsstrategie, projectraming, filmpje
Vergoedingen € 45.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 15.000 in de 2e ronde.Winnaar € 25.000 ex btw.
Winnaar Winnaar:
Onder de Zeeuwse Zon, A. van Hoeken, J. Keling, B. Vlaswinkel (Oceans of Energy), E. Stoffer, E. Vlaswinkel (SVP Architectuur & Stedebouw), P. Kamermans (Wageningen Marine Research), J. Schot (Viskwekerij Neeltje Jans BV)
Eervolle vermelding: Zeeland Ademt!; Carla Roghair (Liandon bv / Qirion Energy Consulting), Peter Laagland, Jan Bozelie, Simon Kamerbeek, Koos Iestra (Adviesbureau Haver Droeze), Mark Meijer (Energy Indeed), David Vermaas (Aqua Battery), Berdie Olthof, Martijn Noordermeer (Feddes Olthof landschapsarchitecten bv), Mascha Dedert (Zeeuwse Milieufederatie), Bram Bliek, Sanne Poortman (Svasek Hydraulic)
Zeeuwse Warmte en Koude, Marco Vermeulen, Joost van der Waal (Studio Marco Vermeulen), Mark Bolech (TNO), Lennard Seriese (Stedin)
Jury Sybilla Dekker, vm minister van VROM (voorzitter),
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester,
Gerben Dijksterhuis, burgemeester van Borsele,
Hans Mommaas, directeur Planbureau voor de Leefomgeving,
Laetitia Ouillet, directeur Strategic Area Energy TU Eindhoven,
Liz van Duin, directeur netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Zee en Delta,
Ben de Reu, gedeputeerde Provincie Zeeland
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Bram Talman
Participatie Openbare presentaties
Vervolg Traject nader overleg
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Reglement + bijlagen
Samenvattingen inzendingen #Waterlijk 1e ronde
Juryrapport + alle inzendingen 2e ronde + 9 films inzendingen 2e ronde

Links boven: Zeeland Ademt!, rechts: Zeeuwse Warmte en Koude, onder: Onder de Zeeuwse Zon