2017-2019 – Energielandschap van de Toekomst #Waterlijk, Zeeland, Coöperatie NederLandBovenWater

Opdrachtgever
Coöperatie NederLandBovenWater
Partners
Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf
Doel
Het generen van vernieuwende ideeën voor de combinatie van energietransitie, ruimtelijke kwaliteit en draagvlak bij bewoners en ondernemers; het agenderen van energietransitie als ruimtelijke en sociale opgave; het stimuleren van brede, intersectorale en interdisciplinaire samenwerking; het binnen bereik brengen van realisaties
Opgave
Innovatieve, inspirerende en uitvoerbare ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers
Procedure
Openbare prijsvraag cf. Kompas Prijsvragen
1e ronde: visie en business case, 2e ronde Structuurontwerp, uitvoeringsstrategie, projectraming, filmpje
Doorlooptijd
14 maanden, uitschrijfdatum 1 december 2017, resultaat 31 januari 2019
Deelnemers
Teams bestaande uit minimaal drie partijen met in ieder geval een geregistreerd architect
Inzendingen
1e ronde 10 inzendingen, 2e ronde 3 inzendingen
Vergoedingen
€ 45.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor drie deelnemers, plus winnaar € 25.000 ex btw.
Winnend plan
‘Onder de Zeeuwse Zon’, A. van Hoeken, J. Keling, B. Vlaswinkel (Oceans of Energy), E. Stoffer, E. Vlaswinkel (SVP Architectuur & Stedebouw), P. Kamermans (Wageningen Marine Research), J. Schot (Viskwekerij Neeltje Jans BV)
Andere plannen
Eervolle vermelding: ‘Zeeland Ademt!’, Liandon bv / Qirion Energy Consulting (Carla Roghair), Adviesbureau Haver Droeze (Peter Laagland, Jan Bozelie, Simon Kamerbeek, Koos Iestra), Energy Indeed (Mark Meijer), Aqua Battery (David Vermaas), Feddes Olthof landschapsarchitecten bv (Berdie Olthof, Martijn Noordermeer), Zeeuwse Milieufederatie (Mascha Dedert), Svasek Hydraulic (Bram Bliek, Sanne Poortman)
‘Zeeuwse Warmte en Koude’, Studio Marco Vermeulen (Marco Vermeulen, Joost van der Waal), TNO (Mark Bolech), Stedin (Lennard Seriese)
Jury
Sybilla Dekker, vm minister van VROM (voorzitter)
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester
Gerben Dijksterhuis, burgemeester van Borsele
Hans Mommaas, directeur Planbureau voor de Leefomgeving
Laetitia Ouillet, directeur Strategic Area Energy TU Eindhoven
Liz van Duin, directeur netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Zee en Delta
Ben de Reu, gedeputeerde Provincie Zeeland
Secretaris
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman
Participatie
Openbare presentaties
Vervolg
Nader overleg
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 21 december 2022

Links boven: Zeeland Ademt!, rechts: Zeeuwse Warmte en Koude, onder: Onder de Zeeuwse Zon