2017 – Kunstwerf Groningen, gemeente Groningen

Opdrachtgever
Gemeente Groningen
Partners
Geen
Doel
Toevoegen van meer culturele functies rond het toekomstige HOV Knooppunt aan de Bloem-singel door een nieuw te bouwen duurzaam en toekomstbestendig cultuurcluster dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het binnenstedelijk gebied; bijdragen aan nieuwe impuls voorarchitectuur in de stad Groningen; bieden van kansen aan nieuwe generaties ontwerpers; bijdragen aan een onderscheidende identiteit van de stad Groningen; bijdragen aan versnelling van energietransitie
Opgave
Realistisch, haalbaar en betaalbaar ontwerpvoorstel voor toekomstbestendige en energieneutrale huisvesting met bijbehorende voorzieningen van vijf cultuurgezelschappen op Blok 10b in het Ebbingekwartier te Groningen, dat een bijdrage levert aan de leefbaarheid op straat en aansluit op de structuur van het omringende stedelijke weefsel + innovatieve en creatieve visie op (energetische) duurzaamheid; geen aardgas.
Procedure
Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen
1e ronde: visie, 2e ronde: structuurontwerp en kostenraming
Doorlooptijd
5 maanden, uitschrijfdatum 17 februari 2017, resultaat 21 juli 2017
Deelnemers
Geregistreerde architecten; desgewenst in teamverband met professionals uit andere (ruimtelijke) vakgebieden
Inzendingen
1e ronde 107 inzendingen, 2e ronde 5 inzendingen
Vergoedingen
€ 30.000 ex btw totaal prijzengeld, 1e prijs vervolgopdracht, 2e prijs € 11.000, 3e prijs € 9.000, twee 4e prijzen ad € 5.000
Winnend plan
1e prijs: ‘Dialoog tussen ruimte en verbeelding’, Ard de Vries (Ard de Vries Architecten), Donna van Milligen Bielke (Studio Donna van Milligen Bielke), Piet Oudolf, Theater Advies, Target,
Andere plannen
2e prijs: ‘CultuurCentrale’, Shift architecture urbanism (Thijs van Bijsterveldt, Oana Rades, Harm Timmermans, Zoe Renaud Drouin en Martyna Drys ), ABT Delft (Walter Spangenberg, Charles Boks, Thomas Wever, Peter Swier)
3e prijs: ‘Tegenpool voor de Machinefabriek’, Van Besien Van Noten Architecten Antwerpen (Sophie Van Noten, Camiel Van Noten), DGMR Drachten, Bureau Bouwkunde
4e prijs: ‘Hortus Ludi, Studiozwart Architecten (Alle Jan Mulder), Quist Wintermans Architecten (Joost Brands), Geelhoed engineering bv (Bart van der Ley), JFE (John van der Vliet, Rien Prins Advies (Rien Prins)
4e prijs: ‘DRAMA MACHINE’, MONADNOCK (Job Floris), Buro Harro, Pieters Bouwtechniek, Nelissen Ingenieursbureau Multical Ingenieursbureau, Theatertechniek, Anne Karin ten Bosch\
Jury
Roeland van der Schaaf, wethouder Arbeidsmarkt, Stadsontwikkeling e.a., gemeente Groningen (voorzitter)
Jaap Evert Abrahamse, specialist historische stedenbouw Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Dolf Dobbelaar, zelfstandig architect
Kirsten Hannema, bouwkundig ingenieur, architectuurcriticus voor o.a. De Volkskrant
Guy Weizman, algemeen directeur NNT / club Guy&Roni
Jeroen de Willigen, stadsbouwmeester van de gemeente Groningen
Secretaris
Architectuur Lokaal, Cilly Jansen m.m.v. Stef Bogaerds
Participatie
Tentoonstelling
Vervolg
Vervolgopdracht aan de winnaar, start bouw oktober 2019, oplevering 2022
Donna van Milligen Bielke werd genomineerd voor de Abe Bonnemaprijs voor Jonge architecten 2022 met het ontwerp voor de Kunstwerf. De jury noemde het “een indrukwekkend project met vele dimensies. Lof ook voor het opdrachtgeverschap van de stad Groningen en de theatergezelschappen. Het is echt ongelooflijk dat aan een jonge architect de kans is geboden om op zo’n plek te mogen bouwen”.

Laatste update 16 december 2022

Oplevering Kunstwerf 2022, foto Geveke Bouw

Dialoog tussen ruimte en verbeelding

CultuurCentrale

Tegenpool voor de Machinefabriek

Hortus Ludi

Drama Machine