2017 Who Cares, Rijksbouwmeester en gemeente Almere

Opdrachtgever 1e ronde Rijksbouwmeester
2e ronde Gemeente Almere
Partners Stichting Humanitas, Ministeries van BZK en VWS, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
Opgave Innovatieve en toekomstgerichte visies op NL woonwijken in antwoord op vergrijzing en veranderingen in zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën als impuls voor wijkvernieuwing
Doel Agenderen transformatieopgave NL woonwijken naar toekomstbestendige woonwijken bij ontwerpgemeenschap, politiek en in sociaal domein, stimuleren innovatie, ontwerpkracht, cross sectorale samenwerking zorgconcepten, samenlevingsvormen en woontypologieën i.r.t stedelijke verdichting, transformatie, gericht op integratie en bewegingsvrijheid van mensen die zorg en aandacht behoeven; actief delen nieuwe inzichten en concepten, stimuleren vormen lokale netwerken die aan de slag gaan met uitkomsten van de prijsvraag, geven van aanzetten tot feitelijke realisatie van geselecteerde voorstellen
Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van visie)
Vier separate procedures, gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, Sittard-Geleen
Uitschrijfdatum 18 januari 2017
Resultaat 26 oktober 2017
Doorlooptijd 9 maanden
Deelnemers Ruimtelijke professionals, zorgorganisaties, (sociaal) ondernemers, burgers, studenten, ontwikkelaars, adviseurs, investeerders en ieder ander die zich geroepen voelt om ideeën te ontwikkelen voor toekomstbestendige wijken.
Inzendingen 1e ronde: 174, waarvan 49 locatieloos; 38 Almere; 2e ronde: 5 inzendingen Almere
1eronde Visie + business case
2e ronde Uitwerking visie
Vergoedingen € 50.000 totaal ex btw t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 10.000 in de 2e ronde
Winnaars (1) Expeditie Almere Haven | de kunst van het samenleven, Berci Florian (DeVRBLDNG BV), Jan Poolen (ZEEP architects and urban designers), Jolanda Cavalini (Zorggroep Almere), Onno Bremmers, (Zorghuisvesting), Cees van Boven (Woonzorg Nederland), Sytse Dugour, (Cinnovate), Jet Brinker (Welzijn) / (2) BloemkoolBurenBond en Hedendaagse Hofjes, Peter van Assche, (bureau SLA), Bart Lammers (wijkontwikkeling en zorg), Kirsten Hannema (publicist), Renet Korthals Altes (Make Space 4 Play), Ruud van der Kind (+Vijf, Pameijer) / andere inzendingen: Almere-Haven ‘PRACHTDORP’, team Gerard Jan Hellinga, ISMaatwerk bv/ The Commons: Meergeneratiehoven voor Almere Haven, team Maarten van Tuijl, temp.architecture / Het rijtjeshuis past de zorg, team Bert Thjie, TEKTON architekten
Jury Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter),
Pauline Meurs, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS),
Gijsbert van Herk, Raad van bestuur Stichting Humanitas,
Suzanne Visser, seniorenconsulent MEE groep, Gorinchem,
Haroon Sheikh, Dasym Investments Strategies, VU Amsterdam, FreedomLab,
Vera Winthagen, Strategic Design Consultant, gemeente Eindhoven,
Ellen van Acht, atelierleider Het Woningbouwatelier,
Nico van Duijn, gemeenteraadslid van Almere
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Bram Talman. Project ism INBO: Rutger Oolbekkink
Participatie Magazine, reizende tentoonstelling, bijeenkomsten, debatten na de prijsvraag
Vervolg Overleg gemeente over vervolgopdracht gericht op realisatie winnende inzending
Bouwbudget Onbekend
Klachten Geen
Documentatie Reglement
Juryrapport + inzendingen
Projectwebsite
Voortgang

(1) Expeditie Almere Haven | de kunst van het samenleven, (2) BloemkoolBurenBond en Hedendaagse Hofjes, (3) Almere Haven: prachtdorp, (4) The Commons, Meergeneratiehoven voor Almere Haven, (5) Het rijtjeshuis past de zorg