2017 Who Cares, Rijksbouwmeester en gemeente Sittard-Geleen

Opdrachtgever 1e ronde Rijksbouwmeester
2e ronde Gemeente Sittard-Geleen
Partners Provincie Limburg, Stichting Humanitas, Ministeries van BZK en VWS, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
Opgave Innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken.
Doel Agenderen transformatieopgave NL woonwijken naar toekomstbestendige woonwijken bij ontwerpgemeenschap, politiek en in sociaal domein, stimuleren innovatie, ontwerpkracht, cross sectorale samenwerking zorgconcepten, samenlevingsvormen en woontypologieën i.r.t stedelijke verdichting, transformatie, gericht op integratie en bewegingsvrijheid van mensen die zorg en aandacht behoeven; actief delen nieuwe inzichten en concepten, stimuleren vormen lokale netwerken die aan de slag gaan met uitkomsten van de prijsvraag, geven van aanzetten tot feitelijke realisatie van geselecteerde voorstellen
Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van visie).
Vier separate procedures, gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, Sittard-Geleen
Uitschrijfdatum 18 januari 2017
Resultaat 26 oktober 2017
Doorlooptijd 9 maanden
Deelnemers Ruimtelijke professionals, zorgorganisaties, (sociaal) ondernemers, burgers, studenten, ontwikkelaars, adviseurs, investeerders en ieder ander die zich geroepen voelt om ideeën te ontwikkelen voor toekomstbestendige wijken
Inzendingen 1e ronde: 174, waarvan 49 locatieloos; 30 Sittard-Geleen; 2eronde: 5 Sittard-Geleen
1e ronde Visie + business case
2e ronde Uitwerking visie
Vergoedingen € 50.000 totaal ex btw t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 10.000 in de 2e ronde
Winnaars Winnaar: Sittard-Geleen: De wijk als (t)huis! Marieke Cloosterman (RosRobuust), Hanna Smeets (Provincie Limburg), Jeroen Verbeek en Vera Hetem (bureau Verbeek), Hélène Houben (houben architectuur) / andere inzendingen: Geleen, lokaal voor iedereen!, team Paul Verhorst, ARCHES architecten / Ikigai: Ruimte maken en gezondheid bouwen, team Nicole Maurer, Maurer United Architects / Mark_Us Familiehuis, team Monique Biloro, Mark_Us Familiehuis / Een meesterlijke community, samen wonen en werken, team Sheila Oroschin, The Masters
Jury Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter), Pauline Meurs, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), Gijsbert van Herk, Raad van bestuur Stichting Humanitas, Suzanne Visser, seniorenconsulent MEE groep, Gorinchem, Haroon Sheikh, Dasym Investments Strategies, VU Amsterdam, FreedomLab, Vera Winthagen, Strategic Design Consultant, gemeente Eindhoven, Ruud Guyt, wethouder wonen, duurzaamheid en sport van Sittard-Geleen, Ben van Essen, bestuurslid ‘Nederland zorgt voor elkaar’, vm. strateeg Provincie Limburg
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Bram Talman. Project ism INBO: Rutger Oolbekkink
Participatie Magazine, reizende tentoonstelling, bijeenkomsten, debatten na de prijsvraag
Vervolg Overleg gemeente over vervolgopdracht gericht op realisatie winnende inzending
Bouwbudget Onbekend
Klachten Geen
Documentatie Reglement
Juryrapport + inzendingen
Projectwebsite
Voortgang

(1) Sittard-Geleen: De wijk als (t)huis!, (2), Ikigai: Ruimte maken en gezondheid bouwen, (3) Een meesterlijke community, samen wonen en werken, (4) Geleen, lokaal voor iedereen!, (5) Mark_Us Familiehuis