2017 – Who Cares, Rijksbouwmeester en gemeente Sittard-Geleen

Opdrachtgever
Rijksbouwmeester (1e ronde), Gemeente Sittard-Geleen (2e ronde)
Partners
Provincie Limburg, Stichting Humanitas, Ministeries van BZK en VWS, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
Doel
Agenderen transformatieopgave NL woonwijken naar toekomstbestendige woonwijken bij ontwerpgemeenschap, politiek en in sociaal domein, stimuleren innovatie, ontwerpkracht, cross sectorale samenwerking zorgconcepten, samenlevingsvormen en woontypologieën i.r.t stedelijke verdichting, transformatie, gericht op integratie en bewegingsvrijheid van mensen die zorg en aandacht behoeven; actief delen nieuwe inzichten en concepten, stimuleren vormen lokale netwerken die aan de slag gaan met uitkomsten van de prijsvraag, geven van aanzetten tot feitelijke realisatie van geselecteerde voorstelle
Opgave
Innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken.
Procedure
Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen, 1e ronde visie en business case, 2e ronde uitwerking visie
Doorlooptijd
9 maanden, uitschrijfdatum 18 januari 2017, resultaat 26 oktober 2017
Deelnemers
Ruimtelijke professionals, zorgorganisaties, (sociaal) ondernemers, burgers, studenten, ontwikkelaars, adviseurs, investeerders en ieder ander die zich geroepen voelt om ideeën te ontwikkelen voor toekomstbestendige wijken
Inzendingen
Voor de vier separate, gelijktijdig uitgeschreven procedures in gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, Sittard-Geleen werden 174 inzendingen gedaan. 49 deelnemers gaven geen locatievoorkeur aan. Met een keuze voor deze categorie is het vervolg naar de tweede ronde op voorhand niet vastgelegd. De jury kan besluiten inzendingen alsnog aan een locatie toe te kennen of de beste ideeën op een andere manier een vervolg te geven.
Inzendingen Sittard-Geleen, 1e ronde 30, 2e ronde 5
Vergoedingen
€ 50.000 totaal ex btw t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor vijf deelnemers
Winned plan
‘Sittard-Geleen: De wijk als (t)huis!’, RosRobuust (Marieke Cloosterman), Provincie Limburg (Hanna Smeets), bureau Verbeek (Jeroen Verbeek en Vera Hetem), houben architectu (Hélène Houben)
Andere plannen
‘Geleen, lokaal voor iedereen!,’, ARCHES architecten (team Paul Verhorst)
‘Ikigai, Ruimte maken en gezondheid bouwen’, Maurer United Architects (team Nicole Maurer)
‘Mark_Us Familiehuis’, Mark_Us Familiehuis (team Monique Biloro)
‘Een meesterlijke community, samen wonen en werken’, The Masters (team Sheila Oroschin)
Jury
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter)
Pauline Meurs, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)
Gijsbert van Herk, Raad van bestuur Stichting Humanitas
Suzanne Visser, seniorenconsulent MEE groep, Gorinchem
Haroon Sheikh, Dasym Investments Strategies, VU Amsterdam, FreedomLab
Vera Winthagen, Strategic Design Consultant, gemeente Eindhoven
Ruud Guyt, wethouder wonen, duurzaamheid en sport van Sittard-Geleen
Ben van Essen, bestuurslid ‘Nederland zorgt voor elkaar’, vm. strateeg Provincie Limburg
Secretaris
Architectuur Lokaal, Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman
Participatie
Magazine, reizende tentoonstelling, bijeenkomsten, debatten na de prijsvraag
Vervolg
Overleg gemeente over vervolgopdracht gericht op realisatie winnende inzending
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 16 december 2022

(1) Sittard-Geleen: De wijk als (t)huis!, (2), Ikigai: Ruimte maken en gezondheid bouwen, (3) Een meesterlijke community, samen wonen en werken, (4) Geleen, lokaal voor iedereen!, (5) Mark_Us Familiehuis