2018-2019 – Brood en Spelen #Gelderland/Overijssel, Rijksbouwmeester*

Opdrachtgever
Rijksoverheid, vertegenwoordigd door de Rijksbouwmeester
Partners
Provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant, Noord-Brabantse Waterschapsbond, Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, ZLTO, Gemeente Deurne, Ministeries van BZK en LNV, de 22 gemeenten van de Taskforce VAB’s, Wageningen Environmental Research (WUR), Kadaster, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vechtstromen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Doel
Inzetten ontwerpkracht en ondernemerszin om een breed palet aan vernieuwende maatschappelijke toekomstperspectieven voor het platteland concreet vorm te geven; stimuleren nieuwe coalities door bijeenbrengen van partijen uit de verschillende werelden van grondeigenaren, ondernemers en ontwerpers; onderzoeken vele veranderende functies platteland in een samenhangende benadering; bieden van inspiratie door tonen en aanjagen van vernieuwingskracht landelijk gebied; ontwikkelen concrete projecten die voorbeeldwerking hebben voor platteland elders in Nederland; zicht krijgen op mogelijkheden voor radicale vernieuwing platteland, waarbij huidige opgaven en problemen worden ingezet om ruimtelijke innovatie op gang te brengen, die structurele impact heeft.
Opgave
Vernieuwende visies op de toekomst van het platteland in de zandgebieden van Oost-Nederland; meerdere maatschappelijke opgaven in samenhang bezien; langetermijnperspectief voor het platteland en het vertalen van kansrijke ontwikkelingen tot een concreet, radicaal en realiseerbaar projectvoorstel voor een specifieke locatie.
Procedure
Openbare prijsvraag cf.Kompas Prijsvragen
1e ronde: visie, 2e ronde: uitwerking
Doorlooptijd
11 maanden, uitschrijfdatum 1 maart 2018, resultaat 7 februari 2019
Deelnemers
Teams bestaande uit tenminste een grondeigenaar en een geregistreerd architect
Inzendingen
1e ronde 42 inzendingen, 2e ronde 8 inzendingen
Vergoedingen
€ 200.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor acht deelnemers
Winnende plannen 
Alle 8 geselecteerden 1e ronde:
Overijssel:
‘Melk & Noot | een fijnschalig landschap’, Rick Huis in ’t Veld en Ruud Dubbeld
Twents Precisielandgoed’, Max van Rechteren en Pieter Veen
‘Start-up Farm’, Vincent Overgoor en Moon Brader
‘Wat een eikels in het Twentse landschap’, Anne-Jifke Haarsma en Pauline van den Broeke
Plus 2 eervolle vermeldingen
Gelderland:
‘Weet wat je eet’, Vincent Wittenhorst en Sander Giesen
‘Proefboerderij Haverkamp, gemengd bedrijf voor toekomstboeren’, Wim Hekkert en Judith van der Poel
‘sterboeren: sterren voor het landschap’, Dirk-Jan Schoonman en Mariëtte Claringbould
‘Verborgen Landschap’, Henny Roelofsen en Marco Henssen.
Plus 2 eervolle vermeldingen
Jury
Berno Strootman Rijksadviseur Landschap (voorzitter)
Floris Alkemade Rijksbouwmeester
Iris Bouwers agrarisch ondernemer, vicevoorzitter CEJA, lid dagelijks bestuur NAJK
Heleen Lansink, boerin in Haaksbergen, eigenaar De Melktapperij, bestuurslid van de Boeren van Nederland
Egbert-Jaap Mooiweer, rentmeester Stichting Twickel
Jan Douwe van der Ploeg, hoogleraar Wageningen UR, lid RLI
Secretaris
Architectuur Lokaal, Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman
Participatie
Reizende tentoonstelling na de prijsvraag
Vervolg
Verkenning van kansen en mogelijkheden om zoveel mogelijk inzendingen daadwerkelijk te realiseren
Bouwbudget
Nv.t.
Klachten
Geen

Laatste update 15 december 2022

Overijssel: (1) Melk & Noot | een fijnschalig landschap, (2) Twents Precisielandgoed, (3) Start-up Farm, (4) Wat een eikels in het Twentse landschap; Gelderland: (5) Weet wat je eet, (6) Proefboerderij Haverkamp, gemengd bedrijf voor toekomstboeren, (7) sterboeren: sterren voor het landschap, (8) Verborgen Landschap