2018 Brood en Spelen #Gelderland/Overijssel, Rijksbouwmeester

Opdrachtgever Rijksoverheid, vertegenwoordigd door de Rijksbouwmeester
Partners Provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant, Noord-Brabantse Waterschapsbond, Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, ZLTO, Gemeente Deurne, Ministeries van BZK en LNV, de 22 gemeenten van de Taskforce VAB’s, Wageningen Environmental Research (WUR), Kadaster, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vechtstromen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Opgave Vernieuwende visies op de toekomst van het platteland in de zandgebieden van Oost-Nederland; meerdere maatschappelijke opgaven in samenhang bezien; langetermijnperspectief voor het platteland en het vertalen van kansrijke ontwikkelingen tot een concreet, radicaal en realiseerbaar projectvoorstel voor een specifieke locatie.
Doel Inzetten ontwerpkracht en ondernemerszin om een breed palet aan vernieuwende maatschappelijke toekomstperspectieven voor het platteland concreet vorm te geven; stimuleren nieuwe coalities door bijeenbrengen van partijen uit de verschillende werelden van grondeigenaren, ondernemers en ontwerpers; onderzoeken vele veranderende functies platteland in een samenhangende benadering; bieden van inspiratie door tonen en aanjagen van vernieuwingskracht landelijk gebied; ontwikkelen concrete projecten die voorbeeldwerking hebben voor platteland elders in Nederland; zicht krijgen op mogelijkheden voor radicale vernieuwing platteland, waarbij huidige opgaven en problemen worden ingezet om ruimtelijke innovatie op gang te brengen, die structurele impact heeft.
Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van visie)
Uitschrijfdatum 1 maart 2018
Resultaat 7 februari 2019
Doorlooptijd 11 maanden
Deelnemers Teams bestaande uit tenminste een grondeigenaar en een geregistreerd architect
Inzendingen 1e ronde: 42 inzendingen, 2eronde: 8 inzendingen
1e ronde Visie
2eronde Uitwerking met het oog op vervolg
Vergoedingen € 200.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen 8 winnaars 1e ronde voor uitwerking
Winnaars Winnaars: alle 8 geselecteerden 1e ronde:
Overijssel:
Melk & Noot | een fijnschalig landschap, Rick Huis in ’t Veld en Ruud Dubbel
Twents Precisielandgoed, Max van Rechteren en Pieter Veen
Start-up Farm, Vincent Overgoor en Moon Brader
Wat een eikels in het Twentse landschap, Anne-Jifke Haarsma en Pauline van den Broeke;
Gelderland:
Weet wat je eet, Vincent Wittenhorst en Sander Giesen
Proefboerderij Haverkamp, gemengd bedrijf voor toekomstboeren, Wim Hekkert en Judith van der Poel
sterboeren: sterren voor het landschap, Dirk-Jan Schoonman en Mariëtte Claringbould
Verborgen Landschap Henny Roelofsen en Marco Henssen.2 eervolle vermeldingen in Overijssel, en 2 in Gelderland.
Jury Berno Strootman Rijksadviseur Landschap (voorzitter);
Floris Alkemade Rijksbouwmeester
Iris Bouwers agrarisch ondernemer, vicevoorzitter CEJA, lid dagelijks bestuur NAJK;
Heleen Lansink, boerin in Haaksbergen, eigenaar De Melktapperij, bestuurslid van de Boeren van Nederland;
Egbert-Jaap Mooiweer, rentmeester Stichting Twickel,
Jan Douwe van der Ploeg, hoogleraar Wageningen UR, lid RLI
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Bram Talman. Project i.s.m. Rutger Oolbekkink, INBO
Participatie Reizende tentoonstelling na de prijsvraag
Vervolg Verkenning van kansen en mogelijkheden om zoveel mogelijk inzendingen daadwerkelijk te realiseren
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Reglement, juryrapport en inzendingen
Projectwebsite

Overijssel: (1) Melk & Noot | een fijnschalig landschap, (2) Twents Precisielandgoed, (3) Start-up Farm, (4) Wat een eikels in het Twentse landschap; Gelderland: (5) Weet wat je eet, (6) Proefboerderij Haverkamp, gemengd bedrijf voor toekomstboeren, (7) sterboeren: sterren voor het landschap, (8) Verborgen Landschap