2018 – Park Huis Doorn, prijsvraag voor parkobjecten, Rijksvastgoedbedrijf

Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf
Partners
Rijksbouwmeester (initiatief)
Doel
Het komen tot hoog¬waardige ontwerpen en eigentijdse aanvullingen voor een belangwekkend rijksmonument en tevens ‘lieu de mémoire’ op Europees niveau; het entameren van het debat over de rol van eigentijds ontwerp bij het levend houden van (groen) erfgoed met behulp van een verscheidenheid aan ontwerpvoorstellen; het geven van een extra impuls aan kwaliteitsverbetering in de buitenruimte van het rijksvastgoed en uitdagen van de vakwereld tot culturele expressies van actuele maatschappelijke thema’s.
Opgave
Schetsontwerp voor een voetbrug op de plek van de verdwenen Schwebebrücke; een folly ter vervanging van het voormalige kalverhok; een eigentijdse aanvulling aan het park die in de opvatting van de ontwerper nog ontbreekt en een betekenisvolle aanvulling biedt.
Procedure
Niet-openbare prijsvraag cf. Kompas Prijsvragen met voorafgaande openbare selectie
1e ronde: schetsontwerp, 2e ronde: n.v.t.
Doorlooptijd
5 maanden, uitschrijfdatum 14 mei 2018, resultaat 8 oktober 2018
Deelnemers
Ruimtelijk ontwerpers met een afgeronde opleiding op HBO/academisch niveau.
Inzendingen
Voorselectie 100 aanmeldingen, prijsvraag 5 inzendingen
Vergoedingen
€ 2.500 ex btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor vijf deelnemers
Winnend plan
Gijs Van Vaerenbergh architecten (Pieterjan Gijs en Arnout Van Vaerenbergh)
Andere plannen
Anouk Vogel landscape architecture
FLUX landscape architecture + studio RAP
Maatschap Observatorium
Rink Tilanus
Jury
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter)
Wietske Dubelaar, Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht, MooiSticht en Platform Utrechtse Buitenplaatsen
Frank Havermans, Kunstenaar/ontwerper
Frank Louhenapessy, Hoofd bedrijfsvoering Stichting beheer Huis Doorn
Paul Roncken, Landschapsarchitect, adviseur Provincie Utrecht en docent aan Wageningen University
Secretaris
Atelier Rijksbouwmester, Eline Hoeftiezer, m.m.v. Architectuur Lokaal, Cilly Jansen
Participatie
N.v.t.
Vervolg
Ontwerpopdracht drie objecten Park Huis Doorn
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 15 december 2022

Gijs Van Vaerenbergh architecten

FLUX landscape architecture + studio RAP