2018-2019 – Waterentree Werelderfgoed Kinderdijk, gemeente Molenlanden

Opdrachtgever
Gemeente Molenlanden
Partners
Provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland, Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE), Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK)
Doel
Vinden van een oplossing voor zowel bezoekers als bewoners, voor een veilige en comfortabele manier waarop de bezoekersstromen vanaf de Lek van en naar het Werelderfgoed Kinderdijk kunnen worden geleid; verkrijgen van verschillende oplossingen voor een complex probleem, waarbij een relatie wordt gelegd met het vernuft van het UNESCO Werelderfgoed; verkrijgen van een uitvoerbaar ontwerp, dat als basis kan dienen voor draagvlak bij financiers en voor verwerving van financiële middelen; bijdragen aan internationaal bezoek met betrekking tot Nederlands watermanagement
Opgave
Ontwerp voor een gastvrije waterentree naar het UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk op basis van een visie op de inrichting van de openbare ruimte
Procedure
Openbare prijsvraag cf. Kompas Prijsvragen
1e ronde: visie, 2e ronde: structuurontwerp, business case met begroting
Doorlooptijd
6,5 maanden, uitschrijfdatum 10 september 2018, resultaat 1 april 2019
Deelnemers
(Teams van) ruimtelijke professionals, zoals landschapsarchitecten, architecten, stedenbouwkundigen, civiel technici, andere vakgebieden
Inzendingen
1e ronde 37 inzendingen, 2e ronde 5 inzendingen
Vergoedingen
€ 62.500 ex btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor vijf deelnemers
Winnaar
‘De derde trap’, Witteveen+Bos (Stijn Tijhuis, Menno Buckers, Rosanne Schrijver, Tom Lodder, Glenn Kofmann, Martijn Franssen, Alexander Gaydadjiev)
Andere plannen
Runner up: ‘LEKDIJK PARK’, Dingeman Deijs Architects ( Dingeman Deijs, Dennis Koek, Tale Bjelland, Antoine Fourrier, Ulrike Centmayer), Waterpas Civiel Adviesbureau (Ruud van Eck, Arjan Hollemans), Deltares (Roelof Stuurman, Peter Kraaijenbrink), Dominic Meesters, Vibeke Gieskes
‘Go with the flow!’, IN architectuur (Marleen Vink), Citeg (Edeward Molenaar), buro Spin (Hester Wessels), land-made (Audrey Coert), Tauw Groep (Nander van der Plicht)
‘Intensiveren van de belevingswaarde van het erfgoed’, Civic Architects (Rick ten Doeschate, Ingrid van der Heijden, Gert Kwekkeboom, Jan Lebbink, Georgia Taylor Berry, Hiroyuki Gondo, Robert Comas Miralpeix), Royal Haskoning DHV (Dirk Jan Peters, Frederik Roebroek), IMG+ (Artur Borejszo)
‘In Spin de Bocht gaat In, Uit Spuit de Bocht gaat Uit’, TEKTON Architecten (Bert Tjhie, Amber Tjhie, Julia Dinu, Antonio Stravato, Menno Trautwein), Pieters Bouwtechniek (Paul Rijpstra), EDM tuin en landschap (Evelien de Mey)
Jury
Adri Bom-Lemstra, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland (voorzitter, geen stemrecht)
Yttje Feddes, Feddes Olthof Landschapsarchitecten, vm Rijksadviseur Landschap
Bas Jonkman, hoogleraar Hydraulic Engineering TU Delft, Robin de Lange, directeur Ouwehands Dierenpark
Dorus Meurs, architect M&DB Architecten, winnaar prijsvraag Bezoekerscentrum Werelderfgoed Kinderdijk
Leonard de Wit, hoofd Regio Noord-West, Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Secretaris
Architectuur Lokaal, Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman
Participatie
Tentoonstelling
Vervolg
Opdracht t.b.v. op het uitwerken van de visie en het structuurontwerp tot een calculeerbaar voorlopig ontwerp (DNR STB 2009) voor de gehele opgave.
Voortgang onbekend
Bouwbudget
Financiering wordt geworven op basis winnend plan
Klachten
Geen

Laatste update 21 december 2022

De derde trap

Lekdijk park

Go with the flow

Intensiveren van de belevingswaarde van het erfgoed

In Spin de Bocht gaat In, Uit Spuit de Bocht gaat Uit