2019 11e Eo Wijersprijsvraag: Verrukkelijk Landschap Kempen en Groote Heide, Eo Wijers Stichting

Opdrachtgever Eo Wijers Stichting
Partners

 

Provincie Noord-Brabant, Waterschap de Dommel, Huis van de Brabantse Kempen, Natuurgrenspark De Groote Heide, Rabobank De Kempen., Ministeries van BZK, LNV, OCW, Wageningen University & Research (WUR), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Technische Universiteit Delft (TU Delft), Hogere Agrarische School (HAS, Den Bosch).
Opgave Schets in woord en beeld, op regionale schaal en tegen de achtergrond van de ruimtedruk vanwege klimaat, energie en verstedelijking specifieke handelings-perspectieven voor de omslag van de agrarische sector in een deelnemende regio naar duurzame kringlooplandbouw, op een wijze die zowel de voedselvoorziening als de verblijfskwaliteit van het betreffende landschap verbetert en versterkt. De opgaven zijn gespecificeerd per locatie.
Doel Vernieuwende maatschappelijke toekomstperspectieven voor het landelijk gebied, stimuleren van nieuwe coalities uit verschillende werelden (landbouw, recreatie, natuur, cultuur, ontwerp en bestuur), onderzoeken veranderende functies van het platteland, bieden van inspiratie, aanjagen van vernieuwingskracht van het landelijk gebied; ontwikkelen van visies en strategische interventies op grotere schaal, aanreiken voorbeelden, zicht krijgen op vernieuwingsmogelijkheden landelijk gebied.
Procedure Openbare ideeënprijsvraag in twee ronden, uitgeschreven voor vier studieregio’s, adhv. Kompas bij Prijsvragen (2016).
Uitschrijfdatum 27 september 2019
Resultaat 23 september 2020
Doorlooptijd 12 maanden
Deelnemers Multidisciplinaire teams; tenminste ruimtelijk ontwerper (landschaps-)architect, stedenbouwkundige, studenten & andere professionals op het gebied van landbouw, planologie, bedrijfskunde, (plan-)economie, energie, voedsel, landschap, recreatie, toerisme, sociologie, filosofie, kunst, natuurontwikkeling.
Inzendingen 1e ronde: 12 inzendingen, 2eronde: 3 teams
1e ronde Visie
2e ronde Ontwerpateliers
Vergoedingen Totaal € 45.870 excl. btw (per team € 15.290 excl. btw)
Winnaar Geen winnaar aangewezen.
Overall winnaar van de vier regionale edities van de EO Wijersprijsvraag: De Eeuwige Bron, H+N+S Landschapsarchitecten, Ruimtevolk, Roosemalen en Savelkous en Vitens
Jury Bart Krol, vm gedeputeerde Utrecht (voorzitter), Jannemarie de Jonge WING, Marco Vermeulen (curator Landschapstriënnale 2020/Studio Marco Vermeulen), Hans Huijbers (landbouwer, vm. voorzitter ZLTO) en Ester van de Wiel (ontwerper, docent Design Academy Eindhoven).
Secretaris Eo Wijers: Philine Krosse; Architectuur Lokaal: Bram Talman, Cilly Jansen
Participatie Landschapstriënnale 2020 (uitgesteld i.v.m. corona)
Vervolg Geen
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie https://eowijers.nl/
Reglement + bijlagen
I
nzendingen en juryverslag
Eindpublicatie Verrukkelijk Landschap

De 11e EO Wijers Prijsvraag werd uitgeschreven op 27 september 2019; de startbijeenkomst vond plaats in de Hogere Agrarische School (HAS), Den Bosch.
Voor de regio Kempen en Groote Heide heeft de jury geen winnaar aangewezen.