2019-2020 – Huis van Stad en Regio Dordrecht, gemeente Dordrecht

Opdrachtgever
Gemeente Dordrecht
Partners
Geen
Doel
Architectonische verkenning voor een daadwerkelijk te realiseren Huis van Stad en Regio in het vervolg op de prijsvraag; verkrijgen van waardevolle inzichten over de inrichting van de omringende openbare ruimte; verkrijgen van nadere inzichten die mogelijk waardevol kunnen zijn voor de grotere gebiedsontwikkeling; verkrijgen van visies op de opgave van zoveel mogelijk deelnemers; bereiken van draagvlak onder alle belanghebbenden en het genereren van publieke betrokkenheid; selecteren van één ontwerp.
Opgave
Architectonisch ontwerp voor het nieuwe Huis van Stad en Regio, parkeer- en aanvullend commercieel programma, voorstel voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom het nieuwe Huis inclusief een bushalte.
Procedure
Europese prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen
1e ronde: visie, 2e ronde: structuurontwerp, kostenraming, maquettes, filmpje.
Doorlooptijd
12,5 maanden, uitschrijfdatum 24 april 2019, resultaat 8 april 2020.
Deelnemers
Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en interieurarchitecten, ingeschreven in het Nederlands Architectenregister, dan wel een vergelijkbaar buitenlands register, die individueel dan wel in samenwerking voldoen aan geschiktheidseisen
Inzendingen
1e ronde 34 inzendingen, 2e ronde: 4 inzendingen
Vergoedingen
€ 200.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 50.000 voor vier deelnemers
Winnaar
‘Stedelijk Knooppunt/Toekomstvisie voor leren, werken en betrokkenheid in het publieke domein’, Schmidt Hammer Lassen Architects (Denemarken)
Andere plannen
Runner uo: ‘De Drechtse huizen. Eigen karakter, samen één’, Neutelings Riedijk Architecten (Nederland)
‘Het Huis op het Plein’, kadawittfeldarchitektur GmbH (Duitsland)
‘Een Thuis voor de Stad’ Geurst & Schulze architecten B.V. (Nederland).
Jury
Jo Coenen, Jo Coenen Architect Urbanist en vm. Rijksbouwmeester (voorzitter, stemrecht)
Philomena Bluyssen, hoogleraar Indoor Environment, TUD
Matthijs de Boer, MDBS, vz. Welstands- en Monumentencommissie Dordrecht
Dennis van Buuren, horecaondernemer Dordrecht
Jeanne Dekkers, Jeanne Dekkers Architectuur
Elies Koot, projectontwikkelaar Boelens De Gruyter
Secretaris
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman
Participatie
Tentoonstelling en diverse publieksconsultaties
Vervolg
Intentie om het winnende ontwerp te laten realiseren en de winnaar van de prijsvraag daarbij tijdens het hele proces te betrekken.
De bouw van het Huis van Stad en Regio is het eerste grote bouwproject aan de Spuiboulevard. In 2021 is het Engineeringteam aanbesteed. Het gebouw wordt opgeleverd in 2025.
Bouwbudget
Indicatief bouwbudget € 43.800.000 excl. btw, prijspeil 2019, uitgaande van 20.000 m2 BVO; parkeergarage € 6.100.000 excl. btw, prijspeil 2019 (prijspeil heden) uitgaande van 200 parkeerplaatsen voor auto’s en 500 fietsen.
Klachten
BNA heeft aan de Commissie van aanbestedingsexperts de vraag voorgelegd naar de wenselijkheid van het combineren van geschiktheidseisen en globale visie in één ronde; na afloop van de prijsvraag heeft deze Commissie hiervoor geen voorkeur uitgesproken.

Laatste update 23 december 2022

Stedelijk Knooppunt

De Drechtse huizen

Een Thuis voor de Stad

Het Huis op het Plein