2019 Huis van Stad en Regio Dordrecht, gemeente Dordrecht

Opdrachtgever Gemeente Dordrecht
Partners Geen
Opgave Architectonisch ontwerp voor het nieuwe Huis van Stad en Regio, parkeer- en aanvullend commercieel programma, voorstel voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom het nieuwe Huis inclusief een bushalte
Doel Architectonische verkenning voor een daadwerkelijk te realiseren Huis van Stad en Regio in het vervolg op de prijsvraag; verkrijgen van waardevolle inzichten over de inrichting van de omringende openbare ruimte; verkrijgen van nadere inzichten die mogelijk waardevol kunnen zijn voor de grotere gebiedsontwikkeling; verkrijgen van visies op de opgave van zoveel mogelijk deelnemers; bereiken van draagvlak onder alle belanghebbenden en het genereren van publieke betrokkenheid; selecteren van één ontwerp.
Procedure Europese prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2019) (selectie op basis van visie)
Uitschrijfdatum 24 april 2019
Resultaat 8 april 2020.
Doorlooptijd 12,5 maanden
Deelnemers Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en interieurarchitecten, ingeschreven in het Nederlands Architectenregister, dan wel een vergelijkbaar buitenlands register, die individueel dan wel in samenwerking voldoen aan geschiktheidseisen
Inzendingen 1e ronde: 34; 2e ronde: 4 inzendingen
1e ronde Visie
2e ronde Structuurontwerp, kostenraming, maquettes, filmpje
Vergoedingen € 200.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 50.000 in de 2eronde.
Winnaar Uitgenodigd voor de 2e ronde:
het Huis op het Plein, kadawittfeldarchitektur GmbH (Duitsland);
De Drechtse huizen. Eigen karakter, samen één, Neutelings Riedijk Architecten (Nederland);
Stedelijk Knooppunt/Toekomstvisie voor leren, werken en betrokkenheid in het publieke domein, Schmidt Hammer Lassen Architects (Denemarken)
Een Thuis voor de Stad, Geurst & Schulze architecten B.V. (Nederland).
Winnaar: Schmidt Hammer Lassen
Jury Jo Coenen, Jo Coenen Architect Urbanist en vm. Rijksbouwmeester (voorzitter, stemrecht)
Philomena Bluyssen, hoogleraar Indoor Environment, TUD,
Matthijs de Boer, MDBS, vz. Welstands- en Monumentencommissie Dordrecht,
Dennis van Buuren, horecaondernemer Dordrecht,
Jeanne Dekkers, Jeanne Dekkers Architectuur,
Elies Koot, projectontwikkelaar Boelens De Gruyter
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Bram Talman
Participatie Tentoonstelling en diverse publieksconsultaties
Vervolg Intentie om het winnende ontwerp te laten realiseren en de winnaar van de prijsvraag daarbij tijdens het hele proces te betrekken. In 2021 is  het Engineeringteam aanbesteed: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/213409
Bouwbudget Indicatief bouwbudget € 43.800.000  excl. btw, prijspeil 2019, uitgaande van 20.000 m2 BVO; parkeergarage € 6.100.000 excl. btw, prijspeil 2019 (prijspeil heden) uitgaande van 200 parkeerplaatsen voor auto’s en 500 fietsen.
Klachten Commissie van aanbestedingsexperts heeft een voorkeur voor het niet in één ronde combineren van geschiktheidseisen en globale visie (zie inleiding van dit portfolio, pag. 5)
Documentatie Algemene informatie, link naar TenderNed, reglement en bijlagen
Inzendingen en juryrapport

(1) Stedelijk Knooppunt/Toekomstvisie voor leren, werken en betrokkenheid in het publieke domein/, Schmidt Hammer Lassen Architects (Denemarken), winnaar; (2) Een Thuis voor de Stad, Geurst & Schulze architecten B.V. (Nederland); (3) het Huis op het Plein, kadawittfeldarchitektur GmbH (Duitsland), (4) ; De Drechtse huizen. Eigen karakter, samen één, Neutelings Riedijk Architecten (Nederland).