2020 Ontwikkelcompetitie Omval-Weespertrekvaart, gemeente Amsterdam

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam
Partners Geen
Opgave Creatief, innovatief, hoogwaardig en duurzaam ontwikkelvoorstel voor de kavel Omval-Weespertrekvaart Amsterdam, dat bijdraagt aan een stedelijk milieu met gemengde functies. Het voorstel versterkt de identiteit van het gebied en vormt een plek van ontmoeting, rekening houdend met de cultuurhistorische waarde van het gebied. Bebouwing met alzijdige uitstraling en bijzondere architectonische kwaliteit. Afwisselend en levendig programma (geen woonfuncties), plint met minimaal 300 m2 bvo horeca; ideeën voor het openbare gebied rondom de beoogde nieuwbouw.
Doel Realiseren van de ambities voor het plangebied; komen tot aansprekende en realiseerbare plannen waarin maximale ontwerpkwaliteit gepaard gaat met kennis van het ontwikkel- en bouwproces; zo breed mogelijk uitdagen van de markt en daarbij het bieden van zoveel mogelijk vrijheid aan de deelnemers om te komen tot zoveel mogelijk creativiteit en innovatie; vinden van een marktpartij die het gebouw kan ontwikkelen, financieren, realiseren en exploiteren; in erfpacht uitgeven van de bouwkavel ten behoeve van daadwerkelijke realisatie van het winnende ontwikkelvoorstel; onderzoeken en toepassen van innovatieve ontwikkelmethoden in gebiedsontwikkeling (pilot).
Procedure Openbare ontwikkelcompetitie op basis van visie (adhv. Kompas light Ontwikkelcompetities (2019)
Uitschrijfdatum 17 juli 2020
Resultaat 26 mei 2021
Doorlooptijd 10 maanden
Deelnemers Teams van ontwikkelaars, ontwerpers en aannemer. Ontwerpers ingeschreven in het Nederlands Architectenregister, dan wel een vergelijkbaar buitenlands register.
Inzendingen Eerste ronde: 19 visies; 2e ronde 5 teams .
1e ronde Visie
2e ronde Structuurontwerp, businesscase.
Vergoedingen € 30,000 tot € 50.000 btw totaal t.b.v. minimaal 3 en maximaal 5 gelijke vergoedingen ad € 10.000 excl. btw in de 2e ronde.
Winnaar Winnaar:
Spectrum Amsterdam, Crowdbuilding BV, Space&Matter en Het Nieuwe Bouwbedrijf BV.
2e: De Kleine Omval. Vrijplaats voor de makers van de stad, Tenman, temp.architecture.urbanism en Vink Bouw,
gedeelde 3e plaats:
De Centrale, Casa 23 BV, Office Raumplan BV en Zenitbouw BV),
Do Amsterdam, Heutink Groep BV en Olaf Gipser Architects)
De Opstap – De trap geeft de stad een podium, Local Development BV, Toko Fuze en Bouwbedrijf Van den Hengel
Jury Ton Schaap, Real Urbanism (voorzitter),
Gus Tielens, Korth Tielens Architecten,
iesbeth Jansen, Bureau Marineterrein Amsterdam (BMA) en Linkeroever,
Laetitia Ouillet, Strategic Area Energy TU Eindhoven,
Patricia Wijntuin, onderzoeker lectoraat Organiseren van verandering in het publieke domein, Hogeschool Utrecht.
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Bram Talman
Participatie Tentoonstelling
Vervolg Sluiten van een optieovereenkomst met de winnaar t.b.v. uitgifte bouwkavel aan de winnaar met het oog op realisatie van het winnende plan.
Bouwbudget N.v.t, betreft gronduitgifte. Minimale (totale) erfpachtgrondprijs van de in erfpacht uit te geven bouwkavel € 2.4 miljoen excl. btw. Erfpacht op basis van programma. Bij het sluiten van de optieovereenkomst betaalt de winnaar een vaste optievergoeding van € 50.000 aan de gemeente.
Klachten Geen
Documentatie Reglement en bijlagen
De vijf uitgewerkte plannen
Juryrapport, participatierapport

Spectrum, winnend plan

De Kleine Omval (2e plaats)

De Centrale

DO Amsterdam

De Opstap