2020 Panorama Lokaal: Den Helder-Julianadorp, gemeente Den Helder

Opdrachtgever Gemeente Den Helder
Partners Woningstichting Den Helder, ‘s Heeren Loo Julianadorp, Stichting ONS (Ontspanning, Natuur en Sport)
Opgave De kern van de opgave ligt in de herinrichting van het openbaar domein door het maken van fysieke verbindingen op verschillende schaalniveaus. Gevraagd wordt om een concreet, uitvoerbaar voorstel voor logische verbindingen tussen de zee, de duinen, de oude dorpskern en Noorderhaven, met aantakkingen waar nodig zodat de tussenliggende bloemkoolwijken duidelijker worden ontsloten en Julianadorp tot een logisch samenhangend geheel wordt gesmeed. Een dorp dat niet geïsoleerd in het landschap ligt, maar daar juist gebruik van maakt en voordeel aan heeft. Essentieel is dat de nabijheid van de zee kan worden beleefd op een manier die een eigen identiteit aan Julianadorp verschaft.
Doel komen tot een omgevingsplan met een programma dat concreet kan worden uitgewerkt.
Procedure Openbare prijsvraag op basis van portfolio cf. Kompas bij Prijsvragen (2016)
Uitschrijfdatum 9 december 2019
Resultaat 7 februari 2020: voorselectie, 24 september 2020: afsluiting
Doorlooptijd 9,5 maanden
Deelnemers Multidisciplinaire teams, minimaal 1 ontwerper, geregistreerd in NL Architectenregister.
Inzendingen Voorselectie: 10 aanmeldingen, ontwerpfase: 3 teams
1e ronde Ontwerpfase: 3 teams:
(1) Richard Koek (Rijnboutt), Roel Wolters ( Smartland), Ellen Mettes (Planmaat) en Caro Niestijl (Servicewise);
(2) Eva Stache (STAcHE ARCHITECT bna), Albert Groothuizen (Groothuizen advies), Jouke van de Werf  en Els Bakker (Bureau op het Plein) en Mark Koning (Koning Architect BNA); (3) Olv Klijn, Max Augustijn en Eric Frijters (FABRICations), Sunna Pfeiffer en Patrick Verhoeven (Mandaworks).
2e ronde N.v.t.
Vergoedingen Elk van de 3 teams die deelnemen aan de ontwerpfase ontvangt vergoeding van € 10.000 excl. btw. Hiernaast ontvangt de winnaar een extra bedrag van € 10.000 excl. btw, bedoeld als stimulans voor het vervolg.
Winnaar De Gouden Zomen van ONS Julianadorp: Olv Klijn, Max Augustijn en Eric Frijters (FABRICations), Sunna Pfeiffer en Patrick Verhoeven (Mandaworks).
Jury Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter),
Michel Jansen, Wiebrand Top, ’s Heeren Loo (Noorderhaven),
Miranda Reitsma, stedenbouwkundige,
Joyce Prins, gebiedsmanager gemeente Den Helder
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Bram Talman. Project i.s.m. Rutger Oolbekkink, INBO
Participatie Bij de ateliers, analyses en reflecties zijn de opbrengsten van de prijsvraag met een breed publiek gedeeld
Vervolg bezien welke mogelijkheden er zijn voor een vervolgopdracht teneinde deze inzending nader te concretiseren zodat realisatie van (delen van) het idee in de betreffende wijk, in nauwe samenspraak met coalitiepartijen en overige stakeholders, kan worden opgepakt.
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Reglementen + bijlagen
Juryrapport

De Gouden Zomen van ONS Julianadorp: Olv Klijn, Max Augustijn en Eric Frijters (FABRICations),
Sunna Pfeiffer en Patrick Verhoeven (Mandaworks).