2019-2020 – Panorama Lokaal: Den Helder-Julianadorp, gemeente Den Helder

Opdrachtgever
Gemeente Den Helder
Partners
Woningstichting Den Helder, ‘s Heeren Loo Julianadorp, Stichting ONS (Ontspanning, Natuur en Sport)
Doel
Komen tot een omgevingsplan met een programma dat concreet kan worden uitgewerkt.
Opgave
De kern van de opgave ligt in de herinrichting van het openbaar domein door het maken van fysieke verbindingen op verschillende schaalniveaus. Gevraagd wordt om een concreet, uitvoerbaar voorstel voor logische verbindingen tussen de zee, de duinen, de oude dorpskern en Noorderhaven, met aantakkingen waar nodig zodat de tussenliggende bloemkoolwijken duidelijker worden ontsloten en Julianadorp tot een logisch samenhangend geheel wordt gesmeed. Een dorp dat niet geïsoleerd in het landschap ligt, maar daar juist gebruik van maakt en voordeel aan heeft. Essentieel is dat de nabijheid van de zee kan worden beleefd op een manier die een eigen identiteit aan Julianadorp verschaft.
Procedure
Niet-openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen met voorafgaande openbare selectie
1e ronde: ontwerp, 2e ronde: n.v.t.
Doorlooptijd
9,5 maanden, uitschrijfdatum 9 december 2019, resultaat 24 september 2020
Deelnemers
Multidisciplinaire teams, minimaal 1 ontwerper geregistreerd in het Nederlands Architectenregister dan wel een vergelijkbaar buitenlands register
Inzendingen
Voorselectie 10 aanmeldingen, 1e ronde 3 inzendingen, 2e ronde: n.v.t.
Vergoedingen
€ 30.000 excl. btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor drie deelnemers
Hiernaast ontvangt de winnaar een extra bedrag van € 10.000 excl. btw, bedoeld als stimulans voor het vervolg
Winnend plan
‘De Gouden Zomen van ONS Julianadorp’, Olv Klijn, Max Augustijn en Eric Frijters (FABRICations), Sunna Pfeiffer en Patrick Verhoeven (Mandaworks)
Andere plannen
‘Panorama Julianadorp. De zoete enclave’, Richard Koek (Rijnboutt), Roel Wolters ( Smartland), Ellen Mettes (Planmaat) en Caro Niestijl (Servicewise);
‘Julianadorp Julianapark. Leefbare verbindingen’, Eva Stache (STACHE ARCHITECT bna), Albert Groothuizen (Groothuizen advies), Jouke van de Werf en Els Bakker (Bureau op het Plein) en Mark Koning (Koning Architect BNA);
Jury
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter)
Michel Jansen, initiatief ONS (belangenverenigingen en bewoners)
Wiebrand Top, ’s Heeren Loo (Noorderhaven)
Miranda Reitsma, stedenbouwkundige
Joyce Prins, gebiedsmanager gemeente Den Helder
Secretaris
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman
Participatie
Bij de ateliers, analyses en reflecties zijn de opbrengsten van de prijsvraag met een breed publiek gedeeld
Vervolg
Bezien welke mogelijkheden er zijn voor een vervolgopdracht teneinde deze inzending nader te concretiseren zodat realisatie van (delen van) het idee in de betreffende wijk, in nauwe samenspraak met coalitiepartijen en overige stakeholders, kan worden opgepakt.
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 20 december 2022

De Gouden Zomen van ONS Julianadorp

Panorama Julianadorp. De zoete enclave

Julianadorp Julianapark. Leefbare verbindingen

 

 

Reglement, bijlagen, inzendingen
https://panoramalokaal.nl/
Resultaat, juryrapport
https://arch-lokaal.nl/de-zeven-winnaars-van-panorama-lokaal/
Projectwebsite met alle informatie
https://panoramalokaal.nl/