2020 Panorama Lokaal: Emmen-Bargeres, gemeente Emmen

Opdrachtgever Gemeente Emmen
Partners Domesta, Lefier, Staatsbosbeheer, Waterschap Vechtstromen, Sedna
Opgave Revitalisering van de wijk zodat deze toekomstbestendig wordt. De logica van de ondergrond (water, bodem, natuur) is leidend om te bepalen waar in het systeem welke ingrepen kansrijk kunnen zijn, in combinatie met de vraag welke mutaties en kwaliteitsverbeteringen nodig zijn om de woningvoorraad aan te laten sluiten bij de huidige en toekomstige bewoners. Resultaat zou het moeten zijn dat sociale en ruimtelijke verbindingen sterker worden, de leefbaarheid en bestaande ruimtelijke kwaliteit wordt vergroot. Vinden van een houdbare vorm van eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor onderhoud van de leefomgeving (herverdeling van taken, grond en financiering).
Doel Katalysator voor de Woon- en leefbaarheidsvisie Bargeres, verbinden opgaven en partijen, versnelling brengen in de oplossing van huidige problemen, kwaliteit in/aan de wijk toevoegen, passend bij zowel de huidige / toekomstige maatschappelijke behoeften en doelstellingen; ideeën genereren die ook bruikbaar zijn voor andere wijken in Emmen, kansen genereren voor mogelijkheden van partners, zichtbaar te worden voor provincie, rijk, investeerders, met innovaties in woningvoorraad en ruimtelijk systeem van Emmen.
Procedure Openbare prijsvraag op basis van portfolio cf. Kompas bij Prijsvragen (2016)
Uitschrijfdatum 9 december 2019
Resultaat 7 februari 2020: voorselectie, 24 september 2020: afsluiting
Doorlooptijd 9,5 maanden
Deelnemers Multidisciplinaire teams, minimaal 1 ontwerper, geregistreerd in NL Architectenregister.
Inzendingen Voorselectie: 15 aanmeldingen, ontwerpfase: 3 teams
1e ronde (1) Martijn Prins (DAAD architecten), Wijnand Bouw (BoschSlabbers), Rolf Drijfhout (ekwadraat) en Sjef Jansen (Planecologie);
(2) Berte Daan (berte daan landschap), Karin Peeters (Territoria) en Jan Martijn Eekhof (Jan Martijn Eekhof Stedenbouw);
(3) Peter Hermens (Werkend Landschap), Daniël Venneman en Ron Stet (Woonpioniers) en Linda Hogeweg (De Bewuste Stad).
2e ronde N.v.t.
Vergoedingen Elk van de 3 teams die deelnemen aan de ontwerpfase ontvangt vergoeding van € 10.000 excl. btw. Hiernaast ontvangt de winnaar een extra bedrag van € 10.000 excl. btw, bedoeld als stimulans voor het vervolg.
Winnaar Gevonden landschap: Berte Daan (berte daan landschap), Karin Peeters (Territoria) en Jan Martijn Eekhof (Jan Martijn Eekhof Stedenbouw)
Jury Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving (voorzitter),
Guda Elswijk, bewoner uit de Rolderbrink,
Piet Ziel, stedenbouwkundige gemeente Emmen,
Herbert Bosch, Domesta (voorselectie);
Karin Lubbers, Domesta (eindbeoordeling),
Anouk Verspeek, Sedna
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Bram Talman. Project i.s.m. Rutger Oolbekkink, INBO
Participatie Wijkbewoners, de wijkvereniging, Stadsboerderij ‘t Nije Hoff, GGD Drenthe en Provincie Drenthe. Bij de ateliers, analyses en reflecties zijn de opbrengsten van de prijsvraag met een breed publiek gedeeld.
Vervolg Uitkomsten van de prijsvraag opnemen in uitvoeringsprogramma Woon- en Leefbaarheidsvisie van Bargeres + ter besluitvorming voorleggen aan BenW, uitkomsten delen met de besturen van de coalitiepartners. Bezien welke mogelijkheden met het oog op realisatie van het idee in de betreffende wijk er zijn in overleg met de winnaar.
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Reglementen + bijlagen
Juryrapport

Gevonden landschap: Berte Daan (berte daan landschap), Karin Peeters (Territoria) en Jan Martijn Eekhof (Jan Martijn Eekhof Stedenbouw)