2020 Panorama Lokaal: Haarlem-Schalkwijk, gemeente Haarlem

Opdrachtgever Gemeente Haarlem
Partners Pré Wonen, Wijkraad Molenwijk
Opgave De kern van de opgave in Haarlem Schalkwijk is de herinrichting en programmering van de openbare ruimte om zo een eigen identiteit en nieuw perspectief voor het stadsdeel te bieden. Hoe kan gerichte differentiatie van de openbare ruimte helpen deze geschikt te maken voor ontmoetingsplekken en voorzieningen? Hoe kunnen daarmee kansen worden geboden aan bewoners en gebruikers? Aanknopingspunten liggen zowel in de wijk als in de blauwgroene zoom rondom Schalkwijk en het slim combineren van opgaven zoals de energietransitie, de voorgenomen verdichting en recreatie.
Doel Komen tot een omgevingsplan met een programma dat concreet kan worden uitgewerkt.
Procedure Openbare prijsvraag op basis van portfolio cf. Kompas bij Prijsvragen (2016)
Uitschrijfdatum 9 december 2019
Resultaat 7 februari 2020: voorselectie, 24 september 2020: afsluiting
Doorlooptijd 9,5 maanden
Deelnemers Multidisciplinaire teams, minimaal 1 ontwerper, geregistreerd in NL Architectenregister.
Inzendingen Voorselectie: 20 aanmeldingen, ontwerpfase: 3 teams
1e ronde (1) Berrie van Elderen en Remco Rolvink (VE-R), Pepijn van Voorst (Vast architecten), Tonny Bosch (Move Mobility) en Wilrik Kok (Field Factors);
(2) Maarten Kempenaar en Hyun Vin Kaspers (VMX Architects), Lorien Beijaert en Arna Mačkić (Studio L A) en Jan Konings;
(3) Jeffrey Bolhuis en Laurence Lord (AP+E), Daryl Mulvi hill (DMAU) en Socrates Schouten (Waag).
2e ronde N.v.t.
Vergoedingen Elk van de 3 teams die deelnemen aan de ontwerpfase ontvangt vergoeding van € 10.000 excl. btw. Hiernaast ontvangt de winnaar een extra bedrag van € 10.000 excl. btw, bedoeld als stimulans voor het vervolg.
Winnaar WADDENBUURT COMMONS, Jeffrey Bolhuis en Laurence Lord (AP+E), Daryl Mulvihill (DMAU) en Socrates Schouten (Waag).
Jury Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter), Floor Roduner, Wethouder van Haarlem, Willem Hein Schenk, Stadsarchitect van Haarlem, Anke Huntjes, Bestuurder Pré Wonen, Okrah Donkor, BC Triple Threat, bewoner van de wijk), Riet Ooms, Wijkraad Molenwijk (bewoner van de wijk)
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Bram Talman. Project i.s.m. Rutger Oolbekkink, INBO
Participatie De Stadsarchitect van Haarlem, maatschappelijke organisaties, bewoners en andere belanghebbenden worden betrokken bij de ateliersessies. Bij de ateliers, analyses en reflecties worden de opbrengsten van de prijsvraag met een breed publiek gedeeld.
Vervolg Bezien welke mogelijkheden er zijn voor een vervolgopdracht teneinde deze inzending nader te concretiseren zodat realisatie van (delen van) het idee in de betreffende wijk, in nauwe samenspraak met coalitiepartijen en overige stakeholders, kan worden opgepakt
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Reglementen + bijlagen
Juryrapport

WADDENBUURT COMMONS, Jeffrey Bolhuis en Laurence Lord (AP+E), Daryl Mulvihill (DMAU) en Socrates Schouten (Waag)