2019-2020 – Panorama Lokaal: Rotterdam-Beverwaard, gemeente Rotterdam

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam
Partners
Woonstad Rotterdam, Woonbron, Waterschap Hollandse Delta, Gebiedsorganisatie IJsselmonde
Doel
Leefbaarheid van de wijk hoger op de agenda zetten, bijdragen aan het agenderen, het verbinden, het innoveren en het uitdagen van betrokken partijen om de stadsrand Beverwaard in stappen klaar te maken voor de toekomst.
Opgave
De kern van de opgave ligt in een slimme koppeling tussen urgente ruimtelijke opgaven voor de lange termijn met de problematiek van bewoners op de korte termijn waarbij hun expertise als gebruikers wordt benut. Er liggen grote kansen in de integrale aanpak van de openbare ruimte waarbij klimaatadaptatie, energietransitie en de noodzakelijke aanpak van het riool belangrijke dragers zijn. Daarbij moeten fysieke barrières worden geslecht zodat de wijk integraal deel uitmaakt van de stad Rotterdam en het eiland IJsselmonde. Een aanpak van deze opgaven zonder gebruik te maken van de energie en betrokkenheid van bewoners van Beverwaard is kansloos.
Procedure
Niet-openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen met voorafgaande openbare selectie
1e ronde: ontwerp, 2e ronde: n.v.t.
Doorlooptijd
9,5 maanden, uitschrijfdatum 9 december 2019, resultaat 24 september 2020
Deelnemers
Multidisciplinaire teams, minimaal 1 ontwerper geregistreerd in het Nederlands Architectenregister dan wel een vergelijkbaar buitenlands register
Inzendingen
Voorselectie 22 aanmeldingen, 1e ronde 3 inzendingen, 2e ronde: n.v.t.
Vergoedingen
€ 30.000 excl. btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor drie deelnemers
Hiernaast ontvangt de winnaar een extra bedrag van € 10.000 excl. btw, bedoeld als stimulans voor het vervolg
Winnend plan
‘Het kookboek, nieuwe smaken voor de bloemkoolwijk’, Zuzana Jančovičová, Agate Kalnpure en Matthew Cook.
Andere plannen
‘De WaterCo-op’,Bram van Ooijen (Bureau UFO), Jens Jorritsma (obscura), Lucas Zoutendijk (studio 1:1), Cees Groot (Groot ecobouw) en Liselotte de Haan (Liselotte de Haan)
‘Beverspoor’, Wouter Deen (HilgersomDeenduurzaam), Thijs Mulder en Jaap van de Boogaard (studioDAT), Catherine Visser en Daan Bakker (DaF-architecten), Nienke Bouwhuis (Krachtgroen) en Philip Kuijper (DeGroeneConnectie)
Jury
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter)
Johan van Driel, heemraad Waterschap Hollandse Delta
Leny van Galen, bewoner Beverwaard en lid van Buurt Bestuurt
Jeffrey de Ruijter, bewoner van Beverwaard en lid jongerenbestuur IJsselmonde
Bert Wijbenga, wethouder van Rotterdam
Sandra Zimmermann, directrice Stichting Kledingbank Rotterdam Zuid (SKRZ).
Secretaris
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman
Participatie
Bij de ateliers, analyses en reflecties zijn de opbrengsten van de prijsvraag met een breed publiek gedeeld.
Vervolg
Bezien welke mogelijkheden er zijn voor een commitment met het oog op concrete realisatie van het idee in de betreffende wijk, in nauwe samenspraak met coalitiepartijen en overige stakeholders.
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 20 december 2022

Het Kookboek, nieuwe smaken voor de bloemkoolwijk

De WaterCo-op

Beverspoor

 

 

Reglement, bijlagen, inzendingen
https://panoramalokaal.nl/
Resultaat, juryrapport
https://arch-lokaal.nl/de-zeven-winnaars-van-panorama-lokaal/
Projectwebsite met alle informatie
https://panoramalokaal.nl/