2019-2020 – Panorama Lokaal: Westervoort-Mosterdhof, gemeente Westervoort

Opdrachtgever
Gemeente Westervoort
Partners
Vereniging van Wijk Mosterdhof (in oprichting), Woningcorporatie Vivare, Waterschap Rijn en IJssel, Energiebespaarhuis.nl, Han van Ardenne Architects, Provincie Gelderland, Rivierklimaatpark IJsselpoort
Doel
De ontwikkelingen die de betrokken partijen voor ogen hebben te versnellen, de beoogde oplossingen te optimaliseren, een creatief, integraal en realiseerbaar plan voor verbetering van de openbare ruimte te verkrijgen.
Opgave
De kern van de opgave is om voor alle kleine en grote uitdagingen in de Mosterdhof samenhangende oplossingen te vinden die de leefbaarheid verhogen. De uitdagingen liggen zowel in het ruimtelijke als het sociale domein. Gezocht wordt naar een plan dat concreet bijdraagt aan een positief beeld van de wijk en aan verduurzaming, waarbij naast de openbare ruimte van de wijk ook het uiterwaardengebied beleefbaar gemaakt en opgewaardeerd wordt. Hierbij wordt aangesloten op de ambities uit het Wijkontwikkelingsplan en de Intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort. Een toekomstgericht, integraal en vernieuwend ruimtelijk ontwerp voor de Mosterdhof op hoofdlijnen gaat gepaard met het toekomstbestendig maken van de woningen en bevat praktische handreikingen over het wat, hoe en wie van de gewenste veranderingen. Door bundeling van competenties kan breed draagvlak worden gegenereerd waardoor bewoners en coalitiepartners worden gemotiveerd om concrete bijdragen te leveren aan realisatie, zonder daarbij het tempo te verliezen.
Procedure
Niet-openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen met voorafgaande openbare selectie
1e ronde ontwerp, 2e ronde n.v.t.
Doorlooptijd
9,5 maanden, uitschrijfdatum 9 december 2019, resultaat 24 september 2020
Deelnemers
Multidisciplinaire teams, minimaal 1 ontwerper geregistreerd in het Nederlands Architectenregister dan wel een vergelijkbaar buitenlands register
Inzendingen
Voorselectie 20 aanmeldingen, 1e ronde 3 inzendingen, 2e ronde n.v.t.
Vergoedingen
€ 30.000 excl. btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor drie deelnemers
Hiernaast ontvangt de winnaar een extra bedrag van € 10.000 excl. btw, bedoeld als stimulans voor het vervolg
Winnend plan
‘Kookboek Wijk aan de dijk’, Marcel Barzilay en Ruben Ferwerda (Barzilay+Ferwerda), Harm Veenenbos en Rens Rutter (Veenenbos en Bosch), Sjoerd Klijn Velderman (Endule), Petra Hofman en Gino Hofman (Diep)
Andere plannen
‘Dynamisch Mosterdhof’, Dingeman Deijs en Dennis Koek (Dingeman Deijs Architects), Patrick Mc Cabe en Bas Poppe (REDscape Landscape Urbanism);
‘Horizon’, Guido IJntema en Lars Schothuis (Buro SRO), Peter Groot (H2A), Edwin Verdurmen (Studio Earth) en Berry Kessels.
Jury
Daan Zandbelt, Rijksadviseur (voorzitter)
Han van Ardenne, ontwerper Mosterdhof
JaapJan Berg, Bergplaats
Ton Fransen, Vereniging van Wijk Mosterdhof
Anke van Hal, TU Delft / Nyenrode Business Universiteit
Secretaris
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman
Participatie
Bewoners, wijktafels; bij de ateliers, analyses en reflecties zijn de opbrengsten van de prijsvraag met een breed publiek gedeeld.
Vervolg
Bezien welke mogelijkheden vervolgopdracht teneinde deze inzending nader te concretiseren zodat realisatie van (delen van) het idee in de betreffende wijk, in nauwe samenspraak met coalitiepartijen en overige stakeholders, kan worden opgepakt.
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 20 december 2022

Wijk aan de dijk

Wijk aan de dijk

Dynamisch Mosterdhof

Horizon

 

Reglement, bijlagen, inzendingen
https://panoramalokaal.nl/
Resultaat, juryrapport
https://arch-lokaal.nl/de-zeven-winnaars-van-panorama-lokaal/
Projectwebsite met alle informatie
https://panoramalokaal.nl/