2021 Sublieme schoonheid | Sublieme duurzaamheid. Oproep voor het verduurzamen van iconische stadskerken, Rijksbouwmeester en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Opdrachtgever Rijksbouwmeester en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Partners Oude kerk Amsterdam, Der Aa-kerk Groningen, Kathedrale Basiliek Sint Bavo Haarlem, Sint Janskathedraal ’s-Hertogenbosch, Pieterskerk Leiden, Stevenskerk Nijmegen, Grote Kerk Naarden, Domkerk Utrecht, Grote Kerk Zwolle. Het initiatief wordt ondersteund door het Grote Kerkenoverleg
Opgave Inspirerende, innovatieve en passende ontwerpvoorstellen die bijdragen aan substantiële verduurzaming van grote stadskerken. De voorstellen zijn van hoogwaardige architectonische kwaliteit, sluiten aan bij wensen van de kerkeigenaren, het gebruik, de monumentale waarden, het hoeven geen maatwerkoplossingen voor een specifiek kerkgebouw te bieden; de oplossingen zijn realistisch, herhaalbaar, opschaalbaar en kunnen worden vertaald naar aanpak/productontwikkeling andere kerkgebouwen. De voorstellen reageren op één van de drie aangereikte ontwerpthema’s (binnenruimte/energiekoppelingen/verbinding met de omgeving)
Doel Bijdragen aan het ontwikkelen van een toekomstperspectief op het gebied van duurzaamheid voor het Nederlandse religieus erfgoed; entameren van debat over verduurzaming in relatie tot erfgoed, genereren verrassende coalities tussen ontwerpers en technici om te komen tot innovatieve ideeën.
Procedure Openbare prijsvraag met voorselectie
Uitschrijfdatum 11 maart 2021
Resultaat 20 oktober 2021
Doorlooptijd 7 maanden
Deelnemers Multidisciplinaire teams; tenminste professionals op het gebied van ruimtelijk ontwerp, erfgoed en duurzaamheid
Inzendingen Voorselectie: 37 aanmeldingen.
1e ronde: 9 teams
2e ronde: 3 teams:
(1) COUP, Buro Belén, De Groene Grachten i.s.m. Hylkema Erfgoed en Bartenbach (thema: Binnenruimte),
(2) ABT en Obscura i.s.m. Lesia Topolnyk (thema: Energiekoppelingen),
(3) Braaksma en Roos Architecten B.V., Inside Outside, Antea Group B.V. i.s.m. Johanna van Doorn Cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit (thema: Verbinding met de omgeving)
Voorselectie Portfolio, motivatie, presentatie
1e ronde Visie
2e ronde Ontwerp
Vergoedingen Visiefase: € 18.000 excl. btw totaal tbv gelijke vergoedingen visiefase; € 105.000 excl. btw totaal gelijke vergoedingen ontwerpfase
Winnaar Per thema: zie onder inzendingen
Jury Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter),
Susan Lammers directeur RCE,
Willem Jan de Hek, predikant Protestantse Wijkgemeente Jacobikerk Utrecht,
Christien Meindertsma kunstenaar en ontwerper,
Laetitia Ouillet sr. specialist eRiskgroup,
Patty Wagemans directeur Stichting Oude Kerken Groningen
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Bram Talman
Participatie Openbare bijeenkomst najaar 2021
Vervolg Afsluiting met presentatie ontwerpen bij openbare bijeenkomst; de jury formuleert aanbevelingen met als doel de kansen voor uitwerking in het vervolg te versterken; aandacht voor toepasbaarheid elders
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Reglement en bijlagen
Resultaat visiefase

Drie winnende inzendingen: Boven: COUP, onder: ABT; daaronder Braaksma en Roos Architecten B.V.