2021 – The Voice of Urban Nature, Paviljoen Floriade 2022, gemeente Amsterdam en gemeente Almere

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam, gemeente Almere
Partners
Geen
Doel
Komen tot de realisatie van een inrichtingsplan voor de gezamenlijke kavel voor de Floriade Expo 2022
Opgave
Inrichtingsplan van de buitenruimte van de kavel 106 en voor een paviljoen dat gedurende de Floriade op de kavel wordt geplaatst, waarbij deze nauw met elkaar verbonden zijn. Het vernieuwend ontwerp moet ook gerealiseerd worden binnen de planning van de Floriade en het beschikbaar gestelde budget. Het paviljoen en de buitenruimte zijn integraal onderdeel van de gezamenlijke expositie van de gemeenten Almere en Amsterdam The Voice of Urban Nature. Het ontwerp geeft overtuigend invulling aan de ambities van de uitschrijvers waarbij ruimte is voor de eigen verhalen van Amsterdam en Almere. Er wordt rekening gehouden met het side programma We make the City Green. Het paviljoen wordt na afloop van de Floriade in twee delen gesplitst met vervolgplaatsing in Amsterdam en Almere gedurende een periode van vijftien jaar. Via de bouw van het paviljoen wordt ook een bijdrage geleverd aan het duurzaam herstel van de regionale economie, waarbij te denken valt aan de selectie van aannemers en materialen.
Procedure
Besloten prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen
1e ronde: structuurontwerp STB2014, financiële raming, 2e ronde: n.v.t.
Doorlooptijd
7 maanden, uitschrijfdatum 4 februari 2021, resultaat 2 september 2021
Deelnemers
Architecten, op uitnodiging
Vergoedingen
€ 24.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor drie deelnemers
Winnend plan
‘Oogstlokaal / Harvest House’, Overtreders W
Andere plannen
‘Verlangen naar verbinding’, Studio Marco Vermeulen
‘Het theehuis’, NorthernLight
Jury
Kristiaan Borret, bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (voorzitter),
Maike van Stiphout, DS Landschapsarchitecten
Indira van ’t Klooster, directeur Arcam
Secretaris
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman
Vervolg
Gemeente Almere heeft de opdracht tot realisering van het paviljoen (Design & Construct) verstrekt aan winnaar OvertredersW in samenwerking met Hermann Kossmann. Het paviljoen was re bezoeken tijdens de Floriade Almere 2022, van 14 april 2022 tot en met 9 oktober 2022.
Bouwbudget
Onbekend
Klachten
Geen

Laatste update 13 december 2022

Paviljoen Floriade 2022 Almere, OvertredersW en Herman Kossmann, opgeleverd 2022

Oogstlokaal / Harvest House

Verlangen naar verbinding

Het theehuis