2022 Prijsvraag Waterpaviljoen Seurenheide, gemeente Bergen, Limburg

Opdrachtgever Gemeente Bergen (L)
Partners Geen
Opgave Gevraagd wordt om een onderscheidend ontwerpvoorstel voor een nieuw, uniek en tevens functioneel, duurzaam, realiseerbaar en betaalbaar horecapunt in Seurenheide. Het horecapunt vormt een belangrijke ‘blikvanger’ en richt zich aan beide zijden op het water. Het ontwerp maakt gebruik van de landschappelijke setting die het gebied zo waardevol maakt.
Doel Het verkrijgen van visies voor het te realiseren waterpaviljoen; het selecteren van een schetsontwerp voor het beoogde paviljoen met de bedoeling dit plan in
het vervolg op de prijsvraag nader uit te werken,
het verkrijgen van nadere inzichten die mogelijk waardevol kunnen zijn voor de grotere
gebiedsontwikkeling,
het bereiken van draagvlak onder alle belanghebbenden en het genereren van publieke betrokkenheid
Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van visie)
Uitschrijfdatum 3 mei 2022
Resultaat Medio november 2022
Doorlooptijd 6,5 maanden
Deelnemers Architecten
Inzendingen Pm, prijsvraag loopt
1e ronde Visie
2e ronde Structuurontwerp STB2014, projectraming SSK2018
Vergoedingen € 22.500 ex btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten
Winnaar pm Procedure loopt
Jury Antoon Splinter, wethouder gemeente Bergen (voorzitter, geen stemrecht),
Franz Ziegler, Ziegler Branderhorst,
Juliette Hofman, DRU Industriepark,
Marjan van Capelle, Kuiper Compagnons,
Goof Lukken, The Business of Fun
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Bram Talman, Tom Prins
Participatie Tentoonstelling
Vervolg Vervolgopdracht aan de winnaar ihkv. voornemen tot realisatie winnend plan
Bouwbudget Onbekend
Klachten Procedure loopt
Documentatie Reglement