Brochure Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden

2012 – Informatiebrochure Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal.
Het Steunpunt helpt opdrachtgevers bij het organiseren van ontwerpwedstrijden en aanbestedingen van architectuuropdrachten. Het Steunpunt is onafhankelijk en werkt niet commercieel. Juist daardoor kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de professionalisering van het opdrachtgeverschap. Het Steunpunt maakt zich sterk voor effectieve selectieprocedures die opdrachtgevers in staat stellen hun ambities te realiseren, de kosten zo laag mogelijk houden en kansen bieden voor mededinging voor alle ontwerpers.
Het Steunpunt was gedurende 25 jaar actief, van 1997 – 2022.