Europa en de architecten / 2e EU Aanbestedingendag

2009 – Jan Brouwer, vm. Rijksadviseur Infrastructuur, presenteerde een aantal voorstellen voor oplossingen van de aanbestedingsproblemen bij architectuuropdrachten aan Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol, tijdens de 2e EU Aanbestedingendag van Architectuur Lokaal in Amersfoort. Het eerste exemplaar van het boek Europa en de architecten, waarin deze voorstellen zijn opgenomen, werd door Van der Pol aangeboden aan de VNG. Ook zal zij de voorstellen betrekken bij haar advies aan minister Cramer.

Het boek bevat een inventarisatie van problemen door het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal, verslagen van gesprekken met publieke opdrachtgevers, architecten en adviseurs, het advies van Jan Brouwer, en een eerste kennismaking met de eerste digitale handleiding voor aanbesteding van architecten, KOMPAS light Architectendiensten.

Europa en de architecten is uitgegeven door het Ministerie van VROM / Atelier Rijksbouwmeester in samenwerking met Architectuur Lokaal.