Trends. Aanbesteden van architectuuropdrachten in Nederland 2009-2013

2014 – Het jaar 2013 zal de boeken ingaan als een markant jaar voor de aanbestedingspraktijk in Nederland. Trends die het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal eerder constateerde, manifesteerden zich nadrukkelijk.

Hiernaast is de Aanbestedingswet in werking getreden, met daaraan gekoppeld de Gids Proportionaliteit. Vooraf werden grote consequenties verwacht van de nieuwe nationale aanbestedingsregels, maar dat blijkt in de praktijk erg mee te vallen.

Het rapport Trends. Aanbesteden architectuuropdrachten biedt inzicht in de trends in 2013 en cijfers over de jaren 2009 tot 2013.