Tussen de regels. Beter aanbesteden van architectuuropdrachten

2016 – De aanhoudende constatering dat onvrede in aanbestedingsprocedures eerder berust op de toepassing van verplichte aanbestedingsregels dan op de Europese aanbestedingsrichtlijnen en de vertaling daarvan in huidige en toekomstige Nederlandse wetgeving, is aanleiding voor het Atelier Rijksbouwmeester voor dit onderzoek. Aan Architectuur Lokaal is door plv. Rijksbouwmeester Koen van Velsen gevraagd om inzicht te verschaffen in de feitelijke wettelijke verplichtingen en de toepassing daarvan in de praktijk, kijkend naar het hele proces van selectie en gunning, om te komen tot aanbevelingen waardoor architectenselecties beter kunnen verlopen om zodoende het belang dat overheden stellen in architectuur en architectuurbeleid te dienen.

Het onderzoek Tussen de regels. Beter aanbesteden van architectuuropdrachten Tussen de regels. Beter aanbesteden van architectuuropdrachten is een quick scan en richt zich steekproefsgewijs op openbaar aangekondigde ‘traditionele’ architectenselecties. Het onderzoek concentreert zich op ervaren publieke opdrachtgevers en adviseurs die veel architectenselecties voor publieke opdrachtgevers begeleiden, die tussen 1 april 2013 en 1 juni 2015 regelmatig aanbestedingen van architectendiensten hebben aangekondigd.
Het onderzoek richt zich primair op mogelijke verbeteringen vanuit het opdrachtgeverschap. Dit neemt niet weg dat het verbeteren van de aanbestedingspraktijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van opdrachtgever, architecten en eventueel betrokken adviseurs. Veel knelpunten in de aanbestedingspraktijk worden mede veroorzaakt of in stand gehouden door architecten zelf.