1999 Herinrichting Sociëteit Nieuwspoort Den Haag, Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort

Opdrachtgever Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
Partners Geen
Opgave Het leveren van (ontwerp)ideeën wat betreft vorm en functie, voor de herinrichting van de sociëteit Nieuwspoort, onderdeel van het gelijknamige Internationaal Perscentrum in Den Haag
Doel Ontwerpend onderzoek t.b.v. mogelijkheden andere inrichting sociëteit Nieuwspoort
Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 (Traditionele prijsvraag)
Uitschrijfdatum 9 december 1999
Resultaat 30 mei 2000
Doorlooptijd 5,5 maanden
Deelnemers Interieurarchitecten tot 40 jaar
Inzendingen 1e ronde: 33 inzendingen
1e ronde Ontwerp
2e ronde N.v.t.
Vergoedingen € 4.500 ex btw totaal prijzengeld. Verdeling prijzengeld over de winnaars onbekend.Vervolg: 4x maquette ad € 1.500 ex btw
Winnaars 1e prijs: Doorzicht, Wim van Hornsveld
2e prijs: Media-lounge, Marcel van der Veer m.m.v. Theo Kupers, Mars interieurarchitecten
3e prijs: In zicht, Jaap Puister, Puister Deneke architecten, Haarlem.
1 eervolle vermelding
Jury Jeltje van Nieuwenhoven, voorzitter van de Tweede Kamer (voorzitter),
Paul Nouwen, vm hoofddirecteur ANWB, adviseur bedrijfsleven,
Wytze Patijn, Rijksbouwmeester,
Maarten van Severen, interieurarchitect,
Kees Spanjers, interieurarchitect, voorzitter BNI,
Max van Weezel, journalist Vrij Nederland
Secretaris Architectuur Lokaal: Ton Idsinga, Mieketrien Kemps
Participatie Tentoonstelling, perscentrum Nieuwspoort Den Haag
Vervolg 4 genomineerden: maquette t.b.v. tentoonstelling
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Reglement en juryrapport

 

Links, boven en onder: Doorzicht; rechtsboven, Media-lounge, rechtsonder: In zicht