2000-2001 – www.Snelweghuis.nl, Ministerie van VenW

Opdrachtgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat
Partners
Geen
Doel
Ontwerpend onderzoek in het kader van het innovatieprogramma ‘Wegen naar de Toekomst’
Opgave
Ontwerp woningbouw aan/op snelwegen
Procedure
Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten
1e ronde: ontwerp, 2e ronde: n.v.t.
Doorlooptijd
10 maanden, uitschrijfdatum 14 september 2000, resultaat juli 2001
Deelnemers
Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten en studenten uit deze vakgebieden, woonachtig in de Europese Unie
Inzendingen
700 inzendingen uit de hele EU
Vergoedingen
fl 150.000 (€ 68.067) ex btw totaal prijzengeld: 1e prijs fl. 40.000 (€ 18.151), twee 2e prijzen ad € 25.000 (€ 11.344), drie 3e prijzen ad fl.15.000 (€ 6.806), 3 eervolle vermeldingen ad fl.1.500 (€ 680)
Winnend plan
1e prijs: AUTO REVERSE, Mark Groen, Estelle Batist, Delft NL
Andere plannen
2e prijs: ‘E30A2’, Ana Belén Franco, Carlos Lapresta, Fernando Rodríguez, Berlijn D
2e prijs: ‘BERMTOERISME’, Van Dolderen Van der Prijt architecten, Amsterdam NL
3e prijs: ‘?-TYP’, Rients Dijkstra, MAXWAN, Rotterdam NL
3e prijs: ‘183035’, Will Cousins, Matt Cousins, Gianluca Villa, Londen UK, Londen, UK
3e prijs: ‘A10’, F. Op ten Berg, Amsterdam NL
3 eervolle vermeldingen en 3 nominaties
Jury
Jo Coenen, Rijksbouwmeester, voorzitter
Francine Houben, Mecanoo
Jan Brouwer, architect
Tracy Metz, architectuurcriticus
Dirk Sijmons, landschapsarchitect
Gar Hendriks, marktpartij
Luc Deleu, kunstenaar
Secretaris
Bouwdienst RWS/pilot Snelweghuis, Gerard van Slooten i.s.m. Architectuur Lokaal, Cilly Jansen (reglement, coördinatie) m.m.v. Astrid Aarsen
Participatie
Vanwege het innovatieve karakter van de pilot ‘Snelweghuis’ van het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst, waarvan ook innovatieve werkwijzen deel uitmaakten, verliep de informatievoorziening via via ‘de digitale snelweg’ (internet)
Publicatie ‘Het Snelweghuis / The Motorway House. Living in the fast lane’, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2002
Vervolg
N.v.t.
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

AUTO REVERSE

E30A2

BERMTOERISME

?-TYP

183035

A10