2003-2004 – Kust in beweging, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen

Opdrachtgever
Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (v.h. TRN)
Partners
Ministerie van VROM, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Nationaal Comité 2003 Europees Jaar van Mensen met een Handicap, Stimuleringsfonds voor Architectuur
Doel
Ontwerpend onderzoek t.b.v. bijdragen aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van de Nederlandse kust, die uiteen kunnen lopen van ontwerpen voor innovatieve transportmiddelen tot landschappelijke routes langs de kust. Jonge ontwerpers, eventueel in samenwerking met vrijetijdswetenschappers, kunnen bij het ontwikkelen van oplossingen grenzen van vakdisciplines overstijgen waardoor een meerwaarde kan ontstaan
Opgave
De kust als toeristische en recreatieve bestemming nog aantrekkelijker en beter bereikbaar maken door het bieden van innovatieve en realistische oplossingen voor mobiliteit van en naar de Nederlandse Noordzeekust, voor alle groepen gebruikers. Mobiliteit moet, naast identiteit en herbergzaamheid, deel uitmaken van de kwaliteit van de kust. Inpassing van de voorgestelde oplossing in het landschap maakt deel uit van de opgave. Als oplossingen valt te denken aan concepten voor vervoerssystemen of transportmiddelen, aan transportconcepten of een transportservicenetwerk, aan parkeervoorzieningen of transfersystemen.
Procedure
Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten
1e ronde: ontwerp, 2e ronde n.v.t.
Doorlooptijd
6,5 maanden, uitschrijfdatum 5 januari 2003, resultaat 27 mei 2004
Deelnemers
Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, kunstenaars + studenten ontwerpopleidingen tot 35 jaar, evt. in teamverband met vrijetijdswetenschappers
Inzendingen
51 inzendingen
Vergoedingen
€ 15.000 ex btw totaal prijzengeld voor 3 gelijke winnaars; € 3.000 ex btw extra prijs van Nationaal Comité 2003 Europees Jaar van Mensen met een Handicap
Winnende plannen
‘The Dutch Mountains’, Remko Remijnse, Rocco Reukema
‘Kustland E19A4’, Marnix Vink, Helene van Dooremolen, Arjen de Groot, Stefan Pieterse, Marjan van Capelle
‘The beach within reach’, Nicole van der Waart, Jim van Wingerden, Nienke van de Lune
Extra prijs: ‘Dynamisch pad’, Astrid Bennink, € 3.000
Andere plannen
3 eervolle vermeldingen
Jury
Francine Houben, directeur Mecanoo Architecten Delft (voorzitter, geen stemrecht)
Jan de Graaf, stedenbouwkundige Trans Atlantis Den Haag
Tracy Metz, architectuurcriticus NRC Handelsblad en auteur Pret!
Sam Schouten, lid managementteam Algemeen Ledenbelang ANWB
Dirk Sijmons, Rijksadviseur voor het Landschap
Jan Troost, Voorzitter Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad
Secretaris
Architectuur Lokaal, Saskia Voest m.m.v. Jacqueline Wippo
Participatie
Tentoonstelling 27 mei 2004, Riche, Zandvoort
Publicatie Bereikbaarheid van de kust, NBTC 2004
Vervolg
N.v.t.
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 23 december 2022

The Dutch Mountains

Kustland E19A4

The beach within reach

Dynamisch pad