2003 Kust in beweging, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen

Opdrachtgever Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (v.h. TRN)
Partners Ministerie van VROM, Ministerie van VenW, Nationaal Comité 2003 Europees Jaar van Mensen met een Handicap, Stimuleringsfonds voor Architectuur
Opgave De kust als toeristische en recreatieve bestemming nog aantrekkelijker en beter bereikbaar maken door het bieden van innovatieve en realistische oplossingen voor mobiliteit van en naar de Nederlandse Noordzeekust, voor alle groepen gebruikers. Mobiliteit moet, naast identiteit en herbergzaamheid, deel uitmaken van de kwaliteit van de kust. Inpassing van de voorgestelde oplossing in het landschap maakt deel uit van de opgave. Als oplossingen valt te denken aan concepten voor vervoerssystemen of transportmiddelen, aan transportconcepten of een transportservicenetwerk, aan parkeervoorzieningen of transfersystemen.
Doel Ontwerpend onderzoek t.b.v. bijdragen aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van de Nederlandse kust, die uiteen kunnen lopen van ontwerpen voor innovatieve transportmiddelen tot landschappelijke routes langs de kust. Jonge ontwerpers, eventueel in samenwerking met vrijetijdswetenschappers, kunnen bij het ontwikkelen van oplossingen grenzen van vakdisciplines overstijgen waardoor een meerwaarde kan ontstaan
Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 (Traditionele prijsvraag)
Uitschrijfdatum 5 januari 2003
Resultaat 27 mei 2004
Doorlooptijd 6,5 maanden
Deelnemers Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, kunstenaars + studenten ontwerpopleidingen tot 35 jaar, evt. in teamverband met vrijetijdswetenschappers
Inzendingen 1e ronde: 51 inzendingen
1e ronde Ontwerp
2e ronde N.v.t.
Vergoedingen € 15.000 ex btw totaal prijzengeld voor 3 gelijke winnaars; € 3.000 ex btw extra prijs van Nationaal Comité 2003 Europees Jaar van Mensen met een Handicap
Winnaars The Dutch Mountains, Remko Remijnse, Rocco Reukema € 5.000
Kustland E19A4, Marnix Vink, Helene van Dooremolen, Arjen de Groot, Stefan Pieterse, Marjan van Capelle, € 5.000
The beach within reach, Nicole van der Waart, Jim van Wingerden, Nienke van de Lune, € 5.000
Extra prijs: Dynamisch pad Astrid Bennink, € 3.000.
3 eervolle vermeldingen
Jury Francine Houben, directeur Mecanoo Architecten Delft (voorzitter, geen stemrecht),
Jan de Graaf, stedenbouwkundige Trans Atlantis Den Haag,
Tracy Metz, architectuurcriticus NRC Handelsblad en auteur Pret!,
Sam Schouten, lid managementteam Algemeen Ledenbelang ANWB,
Dirk Sijmons, Rijksadviseur voor het Landschap,
Jan Troost, voorzitter Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad
Secretaris Architectuur Lokaal: Saskia Voest, Jacqueline Wippo
Participatie Publicatie, tentoonstelling 27 mei 2004, Riche, Zandvoort
Vervolg N.v.t.
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Reglement + juryrapport
Publicatie Bereikbaarheid van de kust, NBTC 2004

 

(1) The Dutch Mountains, (2) Dynamisch pad, (3) The beach within reach, (4) Kustland E19A