2006 Ruimte voor kinderen, Waarborgfonds Kinderopvang

Opdrachtgever Waarborgfonds Kinderopvang
Partners Geen
Opgave Ontwerp voor een accommodatie voor 88 kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar met alle bijbehorende functies
Doel Ontwerpend onderzoek m.b.t. vertaling van huidige inzichten over gebruik en exploitatie van accommodaties in kennis over (nieuwe) mogelijkheden om kindercentra te (ver)bouwen en in te richten
Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 (Traditionele prijsvraag)
Uitschrijfdatum 18 mei 2006
Resultaat 6 oktober 2006
Doorlooptijd 5 maanden
Deelnemers Architecten
Inzendingen 1e ronde: 34 inzendingen
1e ronde Ontwerp
2eronde N.v.t.
Vergoedingen € 15.000 ex btw totaal prijzengeld
Winnaars 1e prijs: geen
2e prijs: Speelkamer, Johan de Wachter, Ana Ruiz, Joana Sancho Torres en Marieke van Hensbergen (Johan de Wachter Architecten), € 7.500
2e prijs: De Sjop, Don F. Monfils, Bas Talens, Jana Geschiere Vlasova en Elly Brand (WTS Architecten) en Karlijn Toebast (Karlijn Toebast) € 7.500
Jury Umberto Barbieri, hoogleraar TU Delft (voorzitter),
Charlotte ten Dijke, TANGRAM Architecten,
Gjalt Jellesma, voorzitter Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang BOinK,
Ine van Liempd, directeur AKTA adviesbureau voor ruimtegebruik,
Marlies Rohmer, Marlies Rohmer Architecten,
Leo Versteijlen, directeur Kristal,
i.a.v. John Ringens, directeur Waarborgfonds Kinderopvang
Secretaris Architectuur Lokaal: Indira van ’t Klooster, Cilly Jansen, Janneke van der Poel
Participatie Publicatie met alle inzendingen, tentoonstelling, kennisevenement ‘Ruimte voor kinderen’
Vervolg Geen
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Reglement
Publicatie Ruimte voor Kinderen, Waarborgfonds Kinderopvang, 2006