2009 Rivierverruiming Overdiepse Polder, provincie Noord-Brabant

Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant
Partners Gemeente Waalwijk, gemeente Geertruidenberg
Opgave Samenhangend ontwerp voor nieuwe boerderijen in de Overdiepse polder in vervolg op het met bewoners ontwikkelde plan voor negen nieuw te bouwen terpen ihkv rivierverruiming, incl. methodiek waarmee bewoners en architecten tot afstemming van bouwplannen kunnen komen.
Doel Uitwerking en realisatie
Procedure Besloten ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997, gevolgd door meervoudige opdracht (twee fasen op verzoek van genodigden voor deelname; vgl. latere Kompas op basis van visie)
Uitschrijfdatum 24 november 2009
Resultaat 26 mei 2010
Doorlooptijd 6 maanden
Deelnemers Architecten; samenwerking met deskundigen op het terrein van agrarische bedrijfsvoering aanbevolen
Inzendingen 1e ronde: 28 genodigden, 14 inzendingen; 2e ronde: 5 inzendingen
1e ronde Visie + referentiebeelden
2eronde Uitwerking visie tot schetsontwerp + maquette
Vergoedingen € 15.000 ex btw totaal prijzengeld
Winnaars 1e prijs Boerderijland, Onix, € 7.000
2e prijs: Wat maakt een boerderij? Hekkenbergarchitects, € 5.000
3e prijs NETTO ZERO, JDdV architecten € 1.250
3e prijs: Marsman, Marx & Steketee € 1.250
4e prijs: T3 Toekomstbestendige top terpen, Schipperdouwesarchitectuur
Jury Onno Hoes, gedeputeerde provincie Noord-Brabant (voorzitter, geen stemrecht; deels vervangen door Jaap van der Schroeff (bureauhoofd Oppervlaktewater, directie Ecologie),
Gerard Derks, architect en lid welstandscommissie Waalwijk,
Hedwig Heinsman, DUS architecten,
Dirk Sijmons, HNS Landschapsarchitecten en voorzitter kwaliteitsteam Ruimte voor de Rivier,
Dave Ellens, architect
Secretaris Provincie Noord-Brabant: René Peusens (secretaris);
Architectuur Lokaal: Dirk Bergvelt, Cilly Jansen, Marlous van Krieken
Participatie Tien door de vakjury genomineerde inzendingen zijn voor commentaar voorgelegd aan de toekomstige bewoners van de negen terpen; hun reacties plus het finale juryoordeel zijn voorgelegd aan de provincie en betrokken gemeenten. Tentoonstelling
Vervolg Opdracht ambitiedocument
Bouwbudget Onbekend
Klachten Geen
Documentatie Reglement en juryrapport

 

Links boven: Wat maakt een boerderij? midden: Marsman, onder: T3 Toekomstbestendige top terpen,
rechts boven NETTO ZERO, onder: Boerderijland