2009-2010 – Rivierverruiming Overdiepse Polder, provincie Noord-Brabant

Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant
Partners
Gemeente Waalwijk, gemeente Geertruidenberg
Doel
Uitwerking en realisatie
Opgave
Samenhangend ontwerp voor nieuwe boerderijen in de Overdiepse polder in vervolg op het met bewoners ontwikkelde plan voor negen nieuw te bouwen terpen ihkv rivierverruiming, incl. methodiek waarmee bewoners en architecten tot afstemming van bouwplannen kunnen komen.
Procedure
Besloten ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, gevolgd door meervoudige opdracht.
De procedure is na de uitnodiging tot deelname aan 28 architecten is gewijzigd. De genodigden vonden de vraag om zoveel schetsontwerpen, zonder betaling en met een beperkte kans op een prijs, niet proportioneel in deze tijd van economische crisis. De provincie Noord-Brabant en Architectuur Lokaal ontwikkelden daarom, in samenspraak met de genodigden, een procedure in twee ronden: 1e ronde: visie en referentiebeelden, geeen ontwerp, 2e ronde: uitwerking visie tot schetsontwerp plus maquette. Hiermee werd de basis gelegd voor de selectieprocedure in twee ronden, zoals opgenomen in Kompas bij Prijsvragen. De ’traditionele’ prijsvraag in één ronde, met onbetaald schetsontwerp, komt sindsdien zelden tot niet meer voor.
Doorlooptijd
6 maanden, uitschrijfdatum 24 november 2009, resultaat 26 mei 2010
Deelnemers
Architecten; samenwerking met deskundigen op het terrein van agrarische bedrijfsvoering aanbevolen
Inzendingen
1e ronde 28 genodigden, 14 inzendingen; 2e ronde 5 inzendingen
Vergoedingen
€ 25.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor vijf deelnemers
€ 14.500 ex btw totaal prijzengeld, 1e prijs € 7.000, 2e prijs € 5.000, twee derde prijzen € 1.250
Winnaar
Boerdereiland’, Onix
Andere plannen
2e prijs: ‘Wat maakt een boerderij’, Hekkenbergarchitects
3e prijs: ‘NETTO ZERO’, JDdV architecten
3e prijs: ‘Marsman’, Marx & Steketee
4e prijs: ‘T3 Toekomstbestendige top terpen’, Schipperdouwesarchitectuur
Jury
Onno Hoes, gedeputeerde provincie Noord-Brabant (voorzitter, geen stemrecht; deels vervangen door Jaap van der Schroeff (bureauhoofd Oppervlaktewater, directie Ecologie),
Gerard Derks, architect en lid welstandscommissie Waalwijk
Hedwig Heinsman, DUS architecten
Dirk Sijmons, HNS Landschapsarchitecten en voorzitter kwaliteitsteam Ruimte voor de Rivier
Dave Ellens, architect
Secretaris
Provincie Noord-Brabant, René Peusens i.s.m. Architectuur Lokaal, Dirk Bergvelt en Cilly Jansen m.m.v. Marlous van Krieken
Participatie
Tien door de vakjury genomineerde inzendingen zijn voor commentaar voorgelegd aan de toekomstige bewoners van de negen terpen; hun reacties plus het finale juryoordeel zijn voorgelegd aan de provincie en betrokken gemeenten.
Tentoonstelling
Vervolg
Opdracht ambitiedocument
Bouwbudget
Onbekend
Klachten
Geen

Laatste update 23 december 2023

Overdiepse Polder

Boerdereiland

Wat maakt een boerderij

NETTO ZERO

Marsman

T3 Toekomstbestendige top terpen