2011 – New Harloheim, Ymere en Nederlands Architectuurinstituut

Opdrachtgever
Ymere en Nederlands Architectuurinstituut
Partners
Stadsbouwmeester van Haarlem
Doel
Het samenbrengen van multidisciplinaire teams om te komen tot verschillende, samenhangende visies op Haarlem‐Oost, Haarlem en de grotere Metropoolregio Amsterdam; het uitwerken van de geselecteerde visies voor Haarlem‐Oost tot een publicatie/product en tentoonstelling; het bieden van alternatieve visies aan alle betrokken partijen bij de ontwikkeling van de gemeente Haarlem en de Metropoolregio Amsterdam daaromheen.
Opgave
Op welke manier kan Haarlem zich ontwikkelen tot een wezenlijk onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam, en welke rol is hierin weggelegd voor Haarlem Oost?
Procedure
Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten
1e ronde: essay (NL of Engels), 2e ronde uitwerking essay in ontwerpend onderzoek (vgl. Kompas op basis van visie)
Doorlooptijd
4 maanden, uitschrijfdatum 29 april 2011, resultaat 2 september 2011
Deelnemers
Multidisciplinaire teams met minimaal drie verschillende disciplines en tenminste een geregistreerd architect of stedenbouwkundige.
Inzendingen
1e ronde: 33 inzendingen; 2e ronde: 7 inzendingen
Vergoedingen
€ 7.000 ex btw totaal t.b.v. 7 gelijke tegemoetkomingen in de kosten ad € 1.000 in de 2e ronde
€ 20.000 ex btw totaal prijzengeld; 1e prijs € 12.500, twee 2e prijzen ad € 3..750
Winnend plan
‘Kettingreactie, Parelketting rond een rijk stedelijk mozaïek’ Joep van der Veen, Tom Bokkers, Martijn van der Krogt, Aart Breedt Bruin, Michiel Janssen Klomp
Andere plannen
2e prijs: ‘Creating Class’, Urbanos Duurzame Stedelijke Ontwikkeling
2e prijs: ‘Ringstad’, XML Architecture Research Urbanism
Jury
Ton Venhoeven, Rijksadviseur voor de infrastructuur (voorzitter)
Max van Aerschot, stadsbouwmeester Gemeente Haarlem
Elma van Boxel, ZUS Architecten
Ewald Engelen, hoogleraar Politieke Geografie Universiteit van Amsterdam
Mary Hoogerbrugge, De Positioneerders
Maurits Schaafsma, sr. planoloog Airport Development Schiphol Group
Hans Venhuizen, bureau Venhuizen
Secretaris
NAi: Huib Haye van der Werf i.s.m. Architectuur Lokaal, Dirk Bergvelt
Participatie
De tentoonstelling als ontwerp-laboratorium waarin het winnende plan verder ontwikkeld is i.s.m. bewoners, ondernemers, marktpartijen en experts. Het winnende team was co-curator van de tentoonstelling en maakte samen met Ymere en het NAi een activiteitenprogramma ontwikkeld voor het laboratorium. Nieuw onderzoeksmateriaal is toegevoegd aan de tentoonstelling en er werd een publicatie gemaakt over ontmoetingen en aanbevelingen.
Het plan voor Haarlem-Oost i.s.m. bewoners, ondernemers, woningbouwcorporaties en politici is doorontwikkeld tot een breed gedragen toekomstvisie.
Vervolg
Meervoudige opdracht uitwerking winnende inzendingen
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 23 december 2022

Kettingreactie, Parelketting rond een rijk stedelijk mozaïek

Creating Class

Ringstad