2014 Veenweideatelier Friesland, Atelier ZZ

Opdrachtgever Architectuur Lokaal
Partners Ministerie IenM i.h.k.v. Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO)
Opgave Hoe wordt in Nederland, binnen de context van decentralisatie van een toenemend aantal ruimtelijke taken, omgegaan met grote landschappelijke vraagstukken? Welke oplossingsrichtingen zijn denkbaar voor actuele opgaven in de Nederlandse ruimtelijke ontwikkeling in het licht van veranderingen in het omgevingsrecht, en welke rol kan het ontwerp daarbij spelen?
Doel Vanuit de ontwerppraktijk komen tot concrete aanbevelingen en handreikingen aan belanghebbenden bij de toepassing van de Omgevingswet.
Procedure Ontwikkeling methodiek
Uitschrijfdatum Eerste fase 2013-1014
Resultaat November 2014
Doorlooptijd 1 jaar
Deelnemers Ruimtelijk ontwerpers
Inzendingen Voorselectie: 20 aanmeldingen; ontwerpateliers: 11 deelnemers (3 teams)
1e ronde Atelier
2e ronde N.v.t.
Vergoedingen Onbekend
Winnaar N.v.t.
Onderzoeksteam: Stef Bogaerds, Marleen van Dongen, Mike Emmerik, Teun van den Ende
Jury N.v.t.
Begeleidingscommissie: Wouter Vanstiphout (voorzitter), Cilly Jansen, Leonie Janssen-Jansen, Paula Kemp, Nanne de Ru en Michelle Provoost
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen
Participatie 31 gesprekken met direct betrokkenen
Vervolg Ontwikkeling methodiek
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Resultaten
Film Dilemma’s in het veen, Victor Vroegindewey

Visualisaties Stef Bogaerts