2014 – Veenweide Atelier Friesland, Atelier ZZ

Opdrachtgever
Atelier ZZ, Architectuur Lokaal, o.v.v. Carel de Reus, i.h.k.v. Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO)
Partners
Ministerie IenM
Doel
Vanuit de ontwerppraktijk komen tot concrete aanbevelingen en handreikingen aan belanghebbenden bij de toepassing van de Omgevingswet; ontwikkeling methodiek
Opgave
Hoe wordt in Nederland, binnen de context van decentralisatie van een toenemend aantal ruimtelijke taken, omgegaan met grote landschappelijke vraagstukken? Welke oplossingsrichtingen zijn denkbaar voor actuele opgaven in de Nederlandse ruimtelijke ontwikkeling in het licht van veranderingen in het omgevingsrecht, en welke rol kan het ontwerp daarbij spelen?
Procedure
Niet-openbare procedure, 1e ronde ontwerpatelier, 2e ronde n.v.t.
Doorlooptijd
5 maanden, atelier juli 2014, resultaat november 2014
Deelnemers
Ruimtelijk ontwerpers
Inzendingen
Atelier, integrale samenwerking vier ontwerpers
Vergoedingen
Onbekend
Winnend plan
N.v.t.
Scenario’s
Stef Bogaerds
Marleen van Dongen
Mike Emmerik
Teun van den Ende
Begeleidingscommissie
Wouter Vanstiphout, Crimson Architectural Historians (voorzitter)
Cilly Jansen, Architectuur Lokaal
Leonie Janssen-Jansen, hoofddocent Planologie Universiteit van Amsterdam
Paula Kemp, Banning Advocaten
Nanne de Ru, Powerhouse, Crimson Architectural Historians
Michelle Provoost
Secretaris
Architectuur Lokaal, Cilly Jansen
Participatie
31 gesprekken met direct betrokkenen
Vervolg
Ontwikkeling methodiek
Openbare presentatie
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 22 november 2022

Visualisaties Stef Bogaerts