2016 – Atelier Zwolle-Zuid, gemeente Zwolle

Opdrachtgever
Gemeente Zwolle
Partners
Geen
Doel
Gemeente voorzien van uitgangspunten en ambities voor het opstellen van de omgevingsvisie.
Opgave
Verkenning ruimtelijke toekomst van de wijk samen met bewoners, experts en belanghebbenden. Hoe kan de wijk duurzamer worden? Welke voorzieningen zijn nodig voor een vergrijzende bevolking? Kan betere inrichting van de openbare ruimte een bijdrage leveren aan de gezondheid van de bewoners? Sluit het woningaanbod aan op toekomstige inwoners?
Procedure
Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen met voorafgaande selectie, 1e ronde ontwerepatelier, 2e ronde n.v.t.
Doorlooptijd
1,5 maanden, uitschrijfdatum 6 oktober 2016, resultaat 30 november 2016
Deelnemers
Startende architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten
Inzendingen
Voorselectie 25 aanmeldingen; ontwerpatelier 8 deelnemers
Vergoedingen
€ 6.000 excl. btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor acht deelnemers plus reiskosten en maaltijden
Winnend plan
N.v.t.
Deelnemers
Reza Alkaabi
Hester Annema
Lisanne Caspers
Sandra Grabs
Wouter Hagers
Ramon Scharff
Marije ter Steege
Stijn Tijhuis
Jury, tevens mentoren
Tess Broekmans (Urhahn Stedenbouw & Strategie)
Wouter Valkenier (Studio Valkenier).
Secretaris
Architectuur Lokaal, Vincent Kompier m.m.v. Stef Bogaerts
Participatie
Bewoners en ondernemers bij ateliers, openbare presentatie aan gemeenteraad
Vervolg
Acht scenario;s, werkboek + resturen visit
Bouwbudget
N.v.t
Klachten
Geen

Laatste update 16 december 2022

1e kolom: Ramon Scharff, Marije ter Steege, Stijn Tijhuis; 2e kolom: Reeza Alkaabi, Lisanne Caspers, Sandra Grabs ; 3e kolom: Wouter Hagers, Hester Annema