2016 – Form follows mentality Ontwerpen voor jongeren met schulden, Het Instituut / ONS Bank

Opdrachtgever
Het Instituut / ONS Bank
Partners
Archiprix, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Doel
Verkrijgen van ideële verbeelding van een fysieke ruimte waarbinnen schuldenaren hun begeleiders, lotgenoten, inspiratoren en elkaar kunnen ontmoeten i.h.k.v. de zoektocht van ONSbank naar mogelijkheden om jongeren met schulden een uitweg te bieden.
Opgave
Ontwerpend onderzoek, conceptontwikkeling en ontwerp voor een filiaal van ONSbank
Procedure
Besloten prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen, 1e ronde ontwerpatelier, 2e ronde n.v.t
Doorlooptijd
6 maanden, uitschrijfdatum 21 april 2016, resultaat 28 november 2016
Deelnemers
7 deelnemers op uitnodiging: kunstenaars, winnaars van Archiprix en deelnemers aan De Olifantenkooi
Vergoedingen
Gelijke tegemoetkoming in de kosten voor de deelnemers, totaalbedrag onbekend
Winnend plan
N.v.t.
Plannen
‘Tommy Hilfiger, Kalverstraat’, Maarten van Kesteren en Enzo Valerio (Atelier Kesteren Valerio)
‘In the tearoom’ Francesco Apostoli en Alessandra Covin i(noArchitecten)
‘Homo Hominem Debtor’, Freek Dech (Symbid) en Ügür Sütçü (Atelier US)
‘Modules en pleinen’, Roxane van Hoof
‘Let’s pull each other out of debt’, Yvonne Dröge Wendel
‘Onsbank geeft je vleugels’, Lillith Ronner van Hooijdonk
‘Bewegende Bank’, Ricky Rijkenberg
Mentoren
Johan Wagenaar (directeur het instituut)
Bas van Vlaenderen (Archiprix, architect BAVAVLA Architecten)
Robbert Jan van der Veen (stedenbouwkundige Plein06; Innovation Lab De Gelukkige Stad)
Lars Mosman (Heijmans; TU Delft, adviesraad afdeling Real Estate & Housing)
Experts
Nadja Jungmann (lector schuldhulpverlening Hogeschool Utrecht)
Jurenne Hooi (directeur-bestuurder MaDi), Isaäc Kalisvaart (Kalisvaart & Company)
Jaap Noorda (Noorda en Co)
Max Cohen de Lara en Daniël Mulder (XML Architects)
Secretaris
Architectuur Lokaal: Indira van ’t Klooster m.m.v. Stef Bogaerts
Participatie
Tussentijdse bijeenkomsten met jongeren en experts
Vervolg
Openbare presentatie met reacties jongeren (filmpje), experts en publiek
Bouwbudget
N.v.t
Klachten
Geen

Laatste update 18 december 2022

Vlnr: Yvonne Dröge Wendel, Asram Lee, Seyoun Kim & Sein Samakuchi; Ricky Rijckenberg; Freek Dech &
Ügur Sütçü; Apostoli Covini; Lilith Ronner van Hooijdonk; Roxane van Hoof; Maarten van Kesteren & Enzo Valerio