2017 Herontwikkeling Entree en voorterrein Academisch Medisch Centrum Amsterdam, AMC

Opdrachtgever Academisch Medisch Centrum (AMC)
Partners Geen
Opgave Voorstel voor de herontwikkeling van het voorterrein van het AMC aan de noordoostelijke zijde van het hoofdgebouw en de realisatie van een nieuwe entreepartij; obstakelvrije verbinding tussen de openbare binnenruimte en een groener, parkachtiger, voorgebied met verblijfsruimte voor patiënten, bezoekers, studenten en medewerkers van het AMC; gebruik en toegankelijkheid ook voor buurtbewoners en werkenden uit de omgeving
Doel Uitvoering geselecteerd schetsontwerp, bieden van vrijheid aan deelnemers t.b.v. verkrijgen innovatieve voorstellen, brengen van helderheid in ruimtelijke opzet en gebruik van de omgeving aan de noordoostelijke zijde van het AMC waarbij voet- en fietsverbindingen, natuur en activiteiten een plaats krijgen, aansluiten op de door AMC te realiseren plannen voor het voorterrein en de entree, rekening houden met t.z.t. te verwachten ontwikkelingen rondom en met een (deels) gefaseerde realisatie, concept dat de menselijke maat en behoefte aan sociale veiligheid borgt in een gebied waarin diverse verkeersstromen en -typen, water, groen, (grote) huisvesting en mensen samenkomen
Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van visie)
Uitschrijfdatum 9 maart 2017
Resultaat 13 oktober 2017
Doorlooptijd 7 maanden
Deelnemers Geregistreerde architecten; desgewenst in teamverband met professionals uit andere (ruimtelijke) vakgebieden
Inzendingen 1e ronde: 60 inzendingen, 2eronde: 5 inzendingen
1e ronde Visie
2e ronde Structuurontwerp + begroting
Vergoedingen € 51.650 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 10.330 in de 2e ronde
Winnaar Winnaar: AMC HEALTH PARK, tom bergevoet architecture, studio nuy van noort, Maarten van Tuijl, na-ma architecture, studio Blad, Bremen bouwadviseurs, Pieters bouwtechniek, Adviesbureau Feijen
2e: AMC GARDENS, Mathieu Derckx stedebouw/landschapsarchi-tectuur, Bieke Van Hees Tuin- en landschapsarchitectuur, Jos Roodbol Architect, Mark van der Bij, OR else, Lex Rob, De Ingenieursgroep, Leon Kolster (Microbeton), Ron van Boven (Waco), Ivo Mulder (IPV Delft), Ton Hilhorst, Natascha van den Ban; Stevin Gaalman (Interplan Bouwsupport) Katrien de Klein
3e:ZUIDERPARK, de nieuwe entree voor AMC, Dingeman Deijs Architects; Ulrike Centmayer Landschapsarchitect; Scope Bouwmanagement (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie)
4e:De Serre, Eric Huijten (Greiner van Goor Huijten Architecten), RRog Stedenbouw en Landschap, DGMR Adviseurs, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Ingenieursburo Linssen, Buitink Technology, Reynaers, Boon Edam, HB Watertechnologie, Schadenberg Combi Groen, Boomkwekerij Ebben
4eMet open armen, Jos van Eldonk, Martijn Hassefras, Jelena Cop, Berend Hoffmann, Maarten van de Eerden, Common Affairs, Albert Jan Kerssen, Richard Hereijgers, BTL-Advies; Rinie van den Bosch, 4-Advies; Lennert Bonnier, Nicole Korsten, Goudappel Coffeng; Frans van der Linde, Zonneveld Ingenieurs; Branco Schot, Nelissen Adviseurs
Jury Maas Jan Heineman, Raad van Bestuur AMC (voorzitter),
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester,
Ton Schaap, Senior stedenbouwkundige Amsterdam,
Emile Spek, Directeur Directoraat Huisvesting & Techniek (HV&T) AMC,
Bart Pijpers, Cliëntenraad AMC
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Vincent Kompier
Participatie Tentoonstelling voorafgaand aan jurybeoordeling + reacties publiek naar jury
Vervolg Winnaar volledige ontwerpopdracht; opgeleverd 2021
Bouwbudget Onbekend
Klachten Geen
Documentatie Reglement + bijlagen
Juryrapport + inzendingen

Links: AMC HEALTH PARK, midden, boven: AMC Gardens, rechts, boven: De Serre, midden, onder: Zuiderpark,
rechts, onder: Met open armen

Paviljoen en entreepark, opgeleverd 2021, foto TempArchitecture