2017 – Herontwikkeling Entree en voorterrein Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC)

Opdrachtgever
Academisch Medisch Centrum (AMC)
Partners
Geen
Doel
Uitvoering geselecteerd schetsontwerp, bieden van vrijheid aan deelnemers t.b.v. verkrijgen innovatieve voorstellen, brengen van helderheid in ruimtelijke opzet en gebruik van de omgeving aan de noordoostelijke zijde van het AMC waarbij voet- en fietsverbindingen, natuur en activiteiten een plaats krijgen, aansluiten op de door AMC te realiseren plannen voor het voorterrein en de entree, rekening houden met t.z.t. te verwachten ontwikkelingen rondom en met een (deels) gefaseerde realisatie, concept dat de menselijke maat en behoefte aan sociale veiligheid borgt in een gebied waarin diverse verkeersstromen en -typen, water, groen, (grote) huisvesting en mensen samenkomenOpgave Voorstel voor de herontwikkeling van het voorterrein van het AMC aan de noordoostelijke zijde van het hoofdgebouw en de realisatie van een nieuwe entreepartij; obstakelvrije verbinding tussen de openbare binnenruimte en een groener, parkachtiger, voorgebied met verblijfsruimte voor patiënten, bezoekers, studenten en medewerkers van het AMC; gebruik en toegankelijkheid ook voor buurtbewoners en werkenden uit de omgeving
Procedure
Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen, 1e ronde visie, 2e ronde Structuurontwerp en begroting
Doorlooptijd
7 maanden, uitschrijfdatum 9 maart 2017, resultaat 13 oktober 2017
Deelnemers
Geregistreerde architecten; desgewenst in teamverband met professionals uit andere (ruimtelijke) vakgebieden
Inzendingen
1e ronde 60 inzendingen, 2e ronde 5 inzendingen
Vergoedingen
€ 51.650 ex btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor vijf deelnemers
Winnend plan
‘AMC HEALTH PARK’, tom bergevoet architecture, studio nuy van noort, Maatren van Tuijl na-ma architecture, studio Blad, Bremen bouwadviseurs, Pieters bouwtechniek, Adviesbureau Feijen
Andere plannen
2e: ‘AMC GARDENS, Mathieu Derckx stedebouw/landschapsarchi-tectuur, Bieke Van Hees Tuin- en landschapsarchitectuur, Jos Roodbol Architect, Mark van der Bij, OR else, Lex Rob, De Ingenieursgroep, Leon Kolster (Microbeton), Ron van Boven (Waco), Ivo Mulder (IPV Delft), Ton Hilhorst, Natascha van den Ban; Stevin Gaalman (Interplan Bouwsupport) Katrien de Klein
3e: ‘ZUIDERPARK, de nieuwe entree voor AMC’, Dingeman Deijs Architects; Ulrike Centmayer Landschapsarchitect; Scope Bouwmanagement (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie)
4e: ‘De Serre’, Eric Huijten (Greiner van Goor Huijten Architecten), RRog Stedenbouw en Landschap, DGMR Adviseurs, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Ingenieursburo Linssen, Buitink Technology, Reynaers, Boon Edam, HB Watertechnologie, Schadenberg Combi Groen, Boomkwekerij Ebben
4e: ‘Met open armen’, Jos van Eldonk, Martijn Hassefras, Jelena Cop, Berend Hoffmann, Maarten van de Eerden, Common Affairs, Albert Jan Kerssen, Richard Hereijgers, BTL-Advies; Rinie van den Bosch, 4-Advies; Lennert Bonnier, Nicole Korsten, Goudappel Coffeng; Frans van der Linde, Zonneveld Ingenieurs; Branco Schot, Nelissen Adviseurs
Jury
Maas Jan Heineman, Raad van Bestuur AMC (voorzitter)
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester
Ton Schaap, Senior stedenbouwkundige Amsterdam
Emile Spek, Directeur Directoraat Huisvesting & Techniek (HV&T) AMC
Bart Pijpers, Cliëntenraad AMC
Secretaris
Architectuur Lokaal, Cilly Jansen m.m.v. Vincent Kompier
Participatie
Tentoonstelling
Vervolg
Winnaar volledige ontwerpopdracht; oplevering 2021
Bouwbudget
Onbekend
Klachten
Geen

Laatste update 16 december 2022

Links: winnaar: ‘AMC HEALTH PARK’, midden, boven: ‘AMC Gardens’, rechts, boven: ‘De Serre’, midden, ‘Zuiderpark’; onder: ‘Met open armen’

ÁMC HEALTH PARK’, Paviljoen en entreepark, opgeleverd 2021, foto TempArchitecture