2017 Kunstwerf Groningen, gemeente Groningen

Opdrachtgever Gemeente Groningen
Partners Geen
Opgave Realistisch, haalbaar en betaalbaar ontwerpvoorstel voor toekomstbestendige en energieneutrale huisvesting met bijbehorende voorzieningen van vijf cultuurgezelschappen op Blok 10b in het Ebbingekwartier te Groningen, dat een bijdrage levert aan de leefbaarheid op straat en aansluit op de structuur van het omringende stedelijke weefsel + innovatieve en creatieve visie op (energetische) duurzaamheid; geen aardgas.
Doel Toevoegen van meer culturele functies rond het toekomstige HOV Knooppunt aan de Bloem-singel door een nieuw te bouwen duurzaam en toekomstbestendig cultuurcluster dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het binnenstedelijk gebied; bijdragen aan nieuwe impuls voorarchitectuur in de stad Groningen; bieden van kansen aan nieuwe generaties ontwerpers; bijdragen aan een onderscheidende identiteit van de stad Groningen; bijdragen aan versnelling van energietransitie
Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2013), (selectie op basis van visie)
Uitschrijfdatum 17 februari 2017
Resultaat 21 juli 2017
Doorlooptijd 5 maanden
Deelnemers Geregistreerde architecten; desgewenst in teamverband met professionals uit andere (ruimtelijke) vakgebieden
Inzendingen 1e ronde: 107 inzendingen, 2e ronde: 5 inzendingen
1e ronde Visie
2e ronde Structuurontwerp + kostenraming
Vergoedingen € 30.000 ex btw totaal prijzengeld
Winnaar 1e prijs: Dialoog tussen ruimte en verbeelding, Ard de Vries (Ard de Vries Architecten), Donna van Milligen Bielke (Studio Donna van Milligen Bielke), Piet Oudolf, Theater Advies, Target, vervolgopdracht
2e prijs: CultuurCentrale. Thijs van Bijsterveldt, Oana Rades, Harm Timmermans, Zoe Renaud Drouin en Martyna Drys (Shift architecture urbanism), Walter Spangenberg, Charles Boks, Thomas Wever, Peter Swier (ABT Delft), € 11.000
3e prijs: Tegenpool voor de Machinefabriek, Sophie Van Noten, Camiel Van Noten (Van Besien Van Noten Architecten Antwerpen), DGMR Drachten, Bureau Bouwkunde, € 9.000
4e prijs: Hortus Ludi, Alle Jan Mulder (Studiozwart Architecten), Joost Brands (Quist Wintermans Architecten), Bart van der Ley (Geelhoed engineering bv), John van der Vliet (JFE), Rien Prins (Rien Prins Advies bv, € 5.000
4e prijs: DRAMA MACHINE, Job Floris (MONADNOCK), Buro Harro, Pieters Bouwtechniek, Nelissen Ingenieursbureau Multical Ingenieursbureau, Theatertechniek, Anne Karin ten Bosch, € 5.000
Jury Roeland van der Schaaf, wethouder Arbeidsmarkt, Stadsontwikkeling e.a., gemeente Groningen (voorzitter),
Jaap Evert Abrahamse, specialist historische stedenbouw Rijksdienst Cultureel Erfgoed,
Dolf Dobbelaar, zelfstandig architect,
Kirsten Hannema, bouwkundig ingenieur, architectuurcriticus voor o.a. De Volkskrant,
Guy Weizman, algemeen directeur NNT / club Guy&Roni,
Jeroen de Willigen, stadsbouwmeester van de gemeente Groningen
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Stef Bogaerds
Participatie Tentoonstelling voorafgaand aan jurybeoordeling + reacties publiek naar jury
Vervolg Start bouw oktober 2019, beoogde oplevering 2022
Bouwbudget Vlgs. reglement: uitvoeringsbudget € 3.1 mio., bouwbudget € 1.375 excl. btw/m2; later bijgesteld tot 4,5 mio (incl. openbare ruimte). Vlgs. informatie oktober 2019: € 6,7 mio; stijging onder meer veroorzaakt door grote stijging bouwmaterialen in de afgelopen jaren.
Klachten Geen
Documentatie Reglement + bijlagen
Juryrapport + inzendingen

Boven, links: Hortus Ludi, rechts: DRAMA MACHINE, midden, links: Tegenpool voor de Machinefabriek, rechts: CultuurCentrale, onder: Dialoog tussen ruimte en verbeelding

In uitvoering 2021, foto Geveke Bouw