2017 – Who Cares, Rijksbouwmeester en gemeente Almere

Opdrachtgever
Rijksbouwmeester (1e ronde), Gemeente Almere (2e ronde)
Partners
Stichting Humanitas, Ministeries van BZK en VWS, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
Doel
Agenderen transformatieopgave NL woonwijken naar toekomstbestendige woonwijken bij ontwerpgemeenschap, politiek en in sociaal domein, stimuleren innovatie, ontwerpkracht, cross sectorale samenwerking zorgconcepten, samenlevingsvormen en woontypologieën i.r.t stedelijke verdichting, transformatie, gericht op integratie en bewegingsvrijheid van mensen die zorg en aandacht behoeven; actief delen nieuwe inzichten en concepten, stimuleren vormen lokale netwerken die aan de slag gaan met uitkomsten van de prijsvraag, geven van aanzetten tot feitelijke realisatie van geselecteerde voorstellen
Opgave
Innovatieve en toekomstgerichte visies op NL woonwijken in antwoord op vergrijzing en veranderingen in zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën als impuls voor wijkvernieuwing
Procedure
Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen, 1e ronde visie + business case, 2e ronde uitwerking visie
Doorlooptijd
9 maanden, uitschrijfdatum 18 januari 2017, resultaat 26 oktober 2017
Deelnemers
Ruimtelijke professionals, zorgorganisaties, (sociaal) ondernemers, burgers, studenten, ontwikkelaars, adviseurs, investeerders en ieder ander die zich geroepen voelt om ideeën te ontwikkelen voor toekomstbestendige wijken.
Inzendingen
Voor de vier separate, gelijktijdig uitgeschreven procedures in gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, Sittard-Geleen werden 174 inzendingen gedaan. 49 deelnemers gaven geen locatievoorkeur aan.Met een keuze voor deze categorie is het vervolg naar de tweede ronde op voorhand niet vastgelegd. De jury kan besluiten inzendingen alsnog aan een locatie toe te kennen of de beste ideeën op een andere manier een vervolg te geven.
Inzendingen Almere, 1e ronde 38, 2e ronde 5
Vergoedingen
€ 50.000 totaal ex btw t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor vijf deelnemers
Winnend plan
‘Expeditie Almere Haven | de kunst van het samenleven’, DeVRBLDNG BV (Berci Florian), ZEEP architects and urban designers (Jan Poolen), Zorggroep Almer (Jolanda Cavalini), Zorghuisvesting (Onno Bremmers), Woonzorg Nederland (Cees van Boven, Cinnovate (Sytse Dugour), Welzijn (Jet Brinker)
Andere plannen
2e: ‘BloemkoolBurenBond en Hedendaagse Hofjes’ bureau SLA (Peter van Assche, wijkontwikkeling en zorg (Bart Lammers), Kirsten Hannema, publicist, Make Space 4 Play (Renet Korthals Altes, +Vijf, Pameijer (Ruud van der Kind )
‘Almere-Haven PRACHTDORP’, ISMaatwerk bv (team Gerard Jan Hellinga)
‘The Commons: Meergeneratiehoven voor Almere Haven’, temp.architecture (team Maarten van Tuijl)
‘Het rijtjeshuis past de zorg, TEKTON architekten (team Bert Thjie)
Jury
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter),
Pauline Meurs, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)
Gijsbert van Herk, Raad van bestuur Stichting Humanitas
Suzanne Visser, seniorenconsulent MEE groep Gorinchem
Haroon Sheikh, Dasym Investments Strategies, VU Amsterdam, FreedomLab
Vera Winthagen, Strategic Design Consultant, gemeente Eindhoven
Ellen van Acht, atelierleider Het Woningbouwatelier
Nico van Duijn, gemeenteraadslid van Almere
Secretaris
Architectuur Lokaal, Cilly Jansen m.m.v, Bram Talman
Participatie
Magazine, reizende tentoonstelling, bijeenkomsten, debatten na de prijsvraag
Vervolg
Overleg gemeente over vervolgopdracht gericht op realisatie winnende inzending
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 16 december 2022

(1) Expeditie Almere Haven | de kunst van het samenleven, (2) BloemkoolBurenBond en Hedendaagse Hofjes, (3) Almere Haven: prachtdorp, (4) The Commons, Meergeneratiehoven voor Almere Haven, (5) Het rijtjeshuis past de zorg